Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Juridiskais paziņojums

Reģistrs ir daļa no politikas, kas veicina atklātību par attiecībām ar organizācijām un pašnodarbinātām privātpersonām, kuras iesaistās ES politikas izstrādē un īstenošanā. Reģistrācija ir brīvprātīga un nekādā gadījumā nenozīmē, ka organizācija ir saņēmusi jebkāda veida atzinību, apstiprinājumu vai akreditāciju no Eiropas Savienības iestāžu puses.

Informāciju reģistrā nodrošina un par to atbildību uzņemas tikai un vienīgi reģistrētās organizācijas.

Apvienotais pārredzamības reģistra sekretariāts patur tiesības izslēgt no reģistra jebkuru organizāciju, kuras vērtības, mērķi un/vai rīcība ir pretrunā ES principiem, kā noteikti Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. un 2. punktā.

Reģistrā ir saites uz ārējām vietnēm, pār kurām Eiropas Savienības iestādēm nav kontroles un par kurām tās neuzņemas atbildību. Fakts, ka šīs saites tiek norādītas reģistra tīmekļa vietnē, nepiešķir apstiprinājumu vai garantijas attiecībā uz i) organizācijām (vai privātpersonām), kuras pārvalda vai nodrošina šo citu tīmekļa vietņu saturu, ii) tajā reklamētajiem pakalpojumiem, iii) vietņu saturu vai iv) jebkādiem šajās vietnēs paustajiem viedokļiem.