Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Το μητρώο αποτελεί μέρος της πολιτικής για διαφάνεια στις σχέσεις με οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Η καταχώριση στο μητρώο αυτό, η οποία είναι προαιρετική, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αναγνώριση, έγκριση ή διαπίστευση των καταχωρισμένων οργανώσεων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο παρέχονται από τις καταχωρισμένες οργανώσεις και υπό την ευθύνη αυτών των οργανώσεων και μόνον.

Η κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας επιφυλάσσεται να διαγράψει από το μητρώο αυτό κάθε οργάνωση της οποίας οι αξίες, οι στόχοι και/ή οι πράξεις είναι αντίθετες προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μητρώο περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, τους οποίους δεν ελέγχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τους οποίους δηλώνουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη. Το γεγονός ότι παρέχονται οι σύνδεσμοι αυτοί δεν συνιστά έγκριση ή εγγύηση όσον αφορά i) τον οργανισμό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που είναι αρμόδιος για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων, ii) τις υπηρεσίες που διαφημίζονται σε αυτούς, iii) το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων ή iv) τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς.