Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Právní upozornění

Rejstřík je součástí politiky otevřenosti se zaměřením na vztahy s organizacemi a osobami samostatně výdělečně činnými, které se podílejí na tvorbě a provádění politiky EU. Zápis do rejstříku je dobrovolný a v žádném případě z něj nevyplývá žádná forma uznání, schválení nebo akreditace Vaší organizace ze strany evropských orgánů.

Informace v rejstříku pocházejí od zapsaných organizací, které za ně nesou výlučnou odpovědnost.

Společný sekretariát rejstříku transparentnosti si vyhrazuje právo vymazat z rejstříku kteroukoli organizaci, jejíž hodnoty, cíle nebo jednání jsou v rozporu se zásadami EU stanovenými v čl. 6 odst. 1 a 2 Smlouvy o EU.

Rejstřík obsahuje odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah evropské orgány nemají vliv a nemohou za něj nést odpovědnost. Skutečnost, že zde jsou tyto odkazy uvedeny, neznamená, že orgány EU schvalují či ručí za i) organizaci (nebo jednotlivce) odpovědnou za správu nebo obsah kterékoli z těchto stránek, ii) služby, které jsou na nich propagovány, iii) obsah těchto stránek ani iv) jakékoli názory, které jsou na nich publikovány.