Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Правна информация

Регистърът за прозрачност е част от политиката на откритост по отношение на организациите и самостоятелно заетите лица, участващи в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС. Регистрирането в Регистъра е доброволно и не означава, че вашата организация е получила признание, одобрение или акредитация под каквато и да е форма от европейските институции.

Информацията в Регистъра се предоставя от регистрираните организации и отговорност за нея носят единствено те.

Съвместният секретариат на Регистъра си запазва правото да изтрие от него всяка организация, чиито ценности, цели и/или действия противоречат на принципите на ЕС, посочени в член 6, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕС.

Регистърът съдържа връзки към външни сайтове, върху които европейските институции не упражняват никакъв контрол и за чието съдържание не носят отговорност. Фактът, че тези връзки са предоставени, не представлява одобрение или гаранция по отношение на: а) организациите (или лицата), отговорни за управлението или предоставянето на съдържание на тези сайтове, б) услугите, рекламирани на тях, в) съдържанието им или г) възгледите, изразени на тях.