Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna

Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat

I det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret föreskrivs följande:

Europaparlamentets och kommissionens generalsekreterare ska vara ansvariga för att övervaka systemet och alla viktiga operativa aspekter. Efter överenskommelse ska de vidta de åtgärder som krävs för att genomföra avtalet.

För att genomföra systemet ska Europaparlamentet och kommissionen inrätta en gemensam operativ struktur ("det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat”) som ska bestå av en grupp tjänstemän från Europaparlamentet och kommissionen på grundval av en uppgörelse mellan de behöriga avdelningarna. Sekretariatet ska koordineras av en enhetschef i kommissionens generalsekretariat. I dess uppgifter ska ingå att genomföra åtgärder som bidrar till kvaliteten i registrets innehåll.

Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat inledde sin verksamhet i och med att det interinstitutionella avtalet trädde i kraft den 23 juni 2011. Enligt artikel 21 i avtalet koordineras det av som är chef för enheten för öppenhet och kontakter med intresseorganisationer vid kommissionens generalsekretariat.

Du kan kontakta sekretariatet genom att klicka på Kontakta registret på registrets förstasida.

Sekretariatets viktigaste uppgifter:

 • Att bistå användare inom och utanför institutionerna, svara på vanliga frågor och lösa praktiska problem (via mejl och på telefon)
 • Att sköta och uppdatera webbplatsen
 • Att fungera som sambandsorgan för datatillsynsmannen och de IT-tjänster som lägger in och behandlar personuppgifter
 • Att informera om arrangemang och insatser för olika användargrupper
 • Att ta fram och sprida statistik och resultattavlor
 • Att utreda och behandla klagomål och besluta om påföljder
 • Att göra kvalitetskontroller
 • Att ta fram och uppdatera förklarande anmärkningar, riktlinjer och handledningar
 • Att ta fram bakgrundsmaterial och skriva utkast till svar på parlamentsfrågor
 • Att göra ingående analyser och att ta fram och följa upp lägesrapporter i enlighet med det interinstitutionella avtalet
 • Att samla kunskap om lobbyverksamheten, dess metoder och reglering.