Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica

Skupni sekretariat registra za preglednost

V medinstitucionalnem sporazumu o registru za preglednost je predvideno:

Generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije sta odgovorna za nadzor sistema in za vse glavne operativne vidike ter v soglasju sprejmeta ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

Za izvajanje sistema bodo službe Evropskega parlamenta in Evropske komisije vzpostavile skupno operativno strukturo: sestavljala jo bo skupina uradnikov iz Evropskega parlamenta in Evropske komisije, in sicer na podlagi dogovora med pristojnimi službami. Delovanje Skupnega sekretariata registra za preglednost bo usklajeval vodja enote v Generalnem sekretariatu Evropske komisije. Naloge sekretariata bodo vključevale izvajanje ukrepov, ki bodo prispevali h kakovosti registra.

Skupni sekretariat registra za preglednost začne delovati z dnem začetka veljavnosti medinstitucionalnega sporazuma 23. junija 2011. Njegovo delo v skladu s členom 21 medinstitucionalnega sporazuma usklajuje vodja enote za preglednost in odnose z interesnimi skupinami v Generalnem sekretariatu Evropske komisije.

Skupnemu sekretariatu registra za preglednost lahko pišete z domače strani registra (gumb Pišite nam).

Glavne naloge skupnega sekretariata so:

 • služba za pomoč notranjim in zunanjim uporabnikom (e-pošta, telefonski klici), odgovori na vprašanja, reševanje praktičnih težav;
 • reden vnos in posodobljanje vsebine spletišča;
 • sodelovanje z informacijsko službo pri vzdrževanju in obdelavi podatkov ter s pooblaščencem za osebne podatke;
 • obveščanje različnih kategorij uporabnikov o registru in opozarjanje na uporabo registra;
 • izdelava in objavljanje preglednic in statističnih podatkov;
 • spremljanje mehanizma za pritožbe in sankcije, navodila za pritožbe;
 • preverjanje kakovosti;
 • priprava in objava pojasnil, smernic in priročnikov;
 • priprava poročil in odgovorov na parlamentarna vprašanja;
 • analiza dela. Priprava in sprejetje vmesnega poročila, ki ga je treba pripraviti do konca mandata sedanje Komisije;
 • poznavanje dela in praks lobistov ter ureditve lobiranja.