Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur

Het gezamenlijk secretariaat

In het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister is het volgende vastgesteld:

De secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Europese Commissie dragen zorg voor het toezicht op het systeem en de belangrijkste operationele aspecten, en nemen in onderlinge overeenstemming de nodige maatregelen voor de uitvoering van dit akkoord.

Voor de uitvoering van het systeem voeren de diensten van het Europees Parlement en de Europese Commissie een onderlinge operationele structuur in genaamd "Het gezamenlijk secretariaat van het register". Dit wordt overeenkomstig een regeling tussen de bevoegde diensten samengesteld uit ambtenaren van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister wordt gecoördineerd door een afdelingshoofd binnen het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. Het heeft onder meer tot taak maatregelen uit te voeren die bijdragen tot de kwaliteit van de inhoud van het register.

Het gezamenlijk secretariaat is operationeel sinds de inwerkingtreding van het interinstitutioneel akkoord op 23 juni 2011. Overeenkomstig artikel 21 van het interinstitutioneel akkoord wordt het gezamenlijk secretariaat gecoördineerd door de heer hoofd van de eenheid Transparantie, betrekkingen met belanghebbenden en externe organisaties van het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie.

U kunt het gezamenlijk secretariaat bereiken met behulp van het contactformulier.

Dit zijn de belangrijkste taken:

 • Interne en externe gebruikers helpen (per mail of telefonisch), vragen beantwoorden, praktische problemen oplossen.
 • De website aanvullen en bijwerken.
 • Samen met de informatici en de controleur van persoonsgegevens zorgen voor het systeemonderhoud en de gegevensverwerking.
 • Het systeem bekendheid geven en bij diverse groepen gebruikers promoten.
 • Verslagen en statistieken opstellen en verspreiden.
 • Het systeem voor klachten en sancties beheren en klachten onderzoeken.
 • Kwaliteitscontrole.
 • Interpretatienota's, richtsnoeren en vademecums opstellen en bijwerken.
 • Briefings en ontwerp-antwoorden op parlementaire vragen opstellen.
 • Inhoudelijke analyse. Het tussentijds verslag (dat de Commissie moet indienen aan het eind van haar ambtstermijn) opstellen en begeleiden tijdens de goedkeuringsprocedure.
 • Kennis opbouwen over de omvang en de aard van het lobbyen en de betreffende regelgeving.