Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu

Apvienotais pārredzamības reģistra sekretariāts

Iestāžu nolīgums starp Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru paredz, ka:

Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas dienestu ģenerālsekretāri atbild par sistēmas uzraudzību un par galvenajiem tās darbības aspektiem un, kopīgi vienojoties, veic visus nepieciešamos pasākumus šī nolīguma īstenošanai.

Sistēmas ieviešanas nolūkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas dienesti izveido kopēju darbības struktūrvienību. Tajā strādās Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas amatpersonu grupa, pamatojoties uz vienošanos, ko panāks kompetentie dienesti. Apvienotā pārredzamības reģistra sekretariāta darbību vada Komisijas Ģenerālsekretariāta nodaļas vadītājs. Tā uzdevumi cita starpā ir arī tādu pasākumu veikšana, ar kuriem veicina reģistra satura kvalitātes nodrošināšanu.

Apvienotā pārredzamības reģistra sekretariāts uzsāk darbu līdz ar Iestāžu nolīguma stāšanos spēkā 2011. gada 23. jūnijā. Saskaņā ar nolīguma 21. pantu to koordinē Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta Pārredzamības un attiecību ar interešu grupām nodaļas vadītājs.

Ar Apvienotā pārredzamības reģistra sekretariātu var sazināties, izmantojot pogu “Sazināties ar reģistru” reģistra sākumlapā.

Sekretariāta galvenie uzdevumi:

 • Sniegt palīdzību iekšējiem un ārējiem lietotājiem (elektroniskā sarakste, atbildes uz tālruņa zvaniem), atbildēt uz bieži uzdotajiem jautājumiem un atrisināt darba gaitā radušos praktiskos jautājumus.
 • Augšupielādēt un regulāri atjaunināt tīmekļa vietnes saturu.
 • Piedāvāt IT pakalpojumu saskarni datu uzturēšanai un apstrādei un pārbaudīt personu datus.
 • Sniegt informāciju par šo sistēmu un popularizēt to dažādu lietotāju kategoriju vidū.
 • Sagatavot un izplatīt rezultātu pārskatus un statistiku.
 • Sekot līdzi sūdzību iesniegšanas un sankciju procedūrai un sniegt norādījumus par sūdzībām.
 • Veikt kvalitātes pārbaudes.
 • Sagatavot un aktualizēt paskaidrojošās piezīmes, vadlīnijas un rokasgrāmatas.
 • Sagatavot instruktāžas dokumentus, parlamentāro jautājumu atbilžu uzmetumus.
 • Veikt padziļinātu analīzi. Sagatavot progresa ziņojumus, kas izstrādāti pirms Parlamenta un Komisijas pašreizējā sastāva termiņa beigām, un veikt visu papildu darbu saistībā ar tiem.
 • Pārzināt, kā tiek praktizēta un regulēta lobēšana.