Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas

Kas numatyta Tarpinstituciniame susitarime dėl Skaidrumo registro

Europos Parlamento ir Europos Komisijos tarnybų generaliniai sekretoriai yra atsakingi už šios sistemos ir visų svarbiausių veikimo aspektų priežiūrą ir abipusiu sutarimu imasi šiam susitarimui įgyvendinti reikalingų priemonių.

Kad įdiegtų sistemą, Europos Parlamento ir Europos Komisijos tarnybos įsteigs bendrą veiklos struktūrą, kurią sudarys Europos Parlamento ir Europos Komisijos pareigūnų grupė pagal kompetentingų tarnybų nustatytą tvarką. Skaidrumo registro jungtinio sekretoriato veiklą koordinuoja Europos Komisijos generalinio sekretoriato skyriaus vadovas. Generalinio sekretoriato uždavinys – įgyvendinti priemones, skirtas padėti užtikrinti aukštą registro turinio kokybę.

Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas pradėjo dirbti 2011 m. birželio 23 d. įsigaliojus tarpinstituciniam susitarimui. Pagal šio susitarimo 21 straipsnį jungtinio sekretoriato darbą koordinuoja Europos Komisijos Generalinio sekretoriato Skaidrumo ir ryšių su interesų grupėmis skyriaus vadovas

Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą galima kreiptis registro pradžios puslapyje spustelėjus mygtuką „susisiekti su registro administratoriumi“.

Pagrindinės jungtinio sekretoriato užduotys:

 • Pagalba vidaus ir išorės naudotojams (e. paštu, telefonu), atsakymai į klausimus apie einamuosius reikalus, iškilusių praktinių problemų sprendimas.
 • Interneto svetainės turinio rengimas ir reguliarus atnaujinimas.
 • Ryšiai su IT tarnybomis sistemos priežiūros ir duomenų tvarkymo klausimais, taip pat su duomenų apsaugos pareigūnu.
 • Įvairių kategorijų naudotojų informavimas apie sistemą.
 • Suvestinių ir statistinės informacijos rengimas ir skelbimas.
 • Skundų ir sankcijų procedūrų kontrolė ir valdymas, skundų nagrinėjimas.
 • Kokybės patikra.
 • Aiškinamųjų raštų, gairių ir vadovų rengimas ir atnaujinimas.
 • Instruktažų ir atsakymų į parlamentarų klausimus rengimas.
 • Nuodugni analizė. Tarpinstituciniame susitarime numatytos pažangos ataskaitos rengimas ir tolesni veiksmai po jos patvirtinimo.
 • Teorinės ir praktinės lobizmo ir jo reguliavimo žinios.