Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit

Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö

Toimielinten sopimuksessa avoimuusrekisteristä määrätään seuraavaa:

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pääsihteerit ovat vastuussa järjestelmän valvonnasta ja kaikista sen toimintaan liittyvistä keskeisistä näkökohdista, ja he toteuttavat yhteisymmärryksessä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Järjestelmän täytäntöönpanemiseksi Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yksiköt perustavat avoimuusrekisterin yhteisen sihteeristön. Sen muodostaa ryhmä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission virkamiehiä toimivaltaisten yksiköiden välisten järjestelyjen mukaisesti. Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö toimii Euroopan komission pääsihteeristössä, ja sen toimintaa koordinoi yksikönpäällikkö. Sen tehtäviin kuuluu rekisterin sisällön laatua parantavien toimenpiteiden toteuttaminen.

Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö aloittaa toimintansa toimielinten sopimuksen voimaantulopäivänä 23. kesäkuuta 2011. Toimielinten sopimuksen 21 artiklan mukaisesti sihteeristön toimintaa koordinoi Euroopan komission pääsihteeristön avoimuudesta ja eturyhmäsuhteista vastaavan yksikön päällikkö.

Avoimuusrekisterin yhteiseen sihteeristöön voi ottaa yhteyttä rekisterin verkkosivustolla olevan ”Ota yhteyttä rekisterin ylläpitäjään” -painikkeen kautta.

Sihteeristön tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

 • Sisäisten ja ulkoisten käyttäjien neuvonta (sähköposti, puhelin), vastauspalvelu, käytännön ongelmien ratkaisu.
 • Sivuston sisällön valmistelu ja säännöllinen päivitys.
 • Yhteydenpito IT-tiimin kanssa järjestelmän ylläpito- ja tietojenkäsittelyasioissa sekä yhteydenpito tietosuojavastaavan kanssa.
 • Viestintä ja tiedotus eri käyttäjäryhmille.
 • Tilastotietojen tuottaminen ja julkaisu.
 • Valitus- ja seuraamusjärjestelmän seuranta ja hallinnointi sekä valitusten tutkiminen.
 • Laadunvalvonta.
 • Ohjemateriaalin laadinta ja päivitys.
 • Valmistelumateriaalin laadinta ja vastaukset Euroopan parlamentin kysymyksiin.
 • Tausta-analyysit. Toimielinten välisessä sopimuksessa määrätyn edistymisraportin laadinta ja seuranta.
 • Edunvalvonnan teorian, käytännnön ja sääntelyn tuntemus.