Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon

Läbipaistvusregistri ühissekretariaat

Institutsioonidevahelise kokkuleppega läbipaistvusregistri kohta nähakse ette järgmist:

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni teenistuste peasekretärid vastutavad süsteemi ja toimimisega seotud põhiaspektide järelevalve eest ning võtavad ühisel kokkuleppel vajalikke meetmeid käesoleva lepingu rakendamiseks.

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni teenistused loovad süsteemi rakendamiseks ühise toimimisstruktuuri. See moodustatakse pädevate teenistuste vahel kokku lepitud korras Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ametnikest. Läbipaistvusregistri ühissekretariaat tegutseb Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuse juhataja koordineerimisel. Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi ülesannete hulka kuulub selliste meetmete rakendamine, mis tagavad registri kvaliteetse sisu.

Läbipaistvusregistri ühissekretariaat hakkab tegutsema alates institutsioonidevahelise kokkuleppe jõustumisest 23. juunil 2011. Vastavalt institutsioonidevahelise kokkuleppe artiklile 21 koordineerib sekretariaadi tööd kes on Euroopa Komisjoni peasekretariaadi läbipaistvuse ja huvigruppidega suhtluse üksuse juhataja.

Läbipaistvusregistri ühissekretariaadiga saab ühendust võtta registri kodulehel asuva nupu „Võtke ühendust registri haldajaga” abil.

Sekretariaadi peamised ülesanded on järgmised:

 • Asutusesisene ja -väline kasutajatugi (postkast, vastamine päringutele telefoni teel), vastamine korduvatele küsimustele ja ilmnevate praktiliste probleemide lahendamine.
 • Veebisaidi sisu regulaarne ajakohastamine ja üleslaadimine.
 • IT-teenuste liidese käitamine andmete haldamiseks ja menetlemiseks ning isikuandmete kontrollimiseks.
 • Süsteemi kohta teabe esitamine ning asjaomase teadlikkuse edendamine eri kasutajarühmade hulgas.
 • Võrdlustabelite ja statistika koostamine ning levitamine.
 • Kaebuste ja sanktsioonide menetluse jälgimine ning kaebuste menetlemine.
 • Kvaliteedikontroll.
 • Juhiste ja käsiraamatute koostamine ja ajakohastamine.
 • Briifingudokumentide ja parlamendi küsimustele vastuse mustandite koostamine.
 • Süvaanalüüsi teostamine. Aruannete koostamine ja uuendamine enne Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni koosseisu ametiaja lõppemist.
 • Teadlikkuse kujundamine lobitöö tegemisest ja reguleerimisest.