Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver

Det fælles åbenhedsregistersekretariat

I den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret fastsættes det, at:

Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer har ansvaret for at føre tilsyn med systemet og for alle vigtige driftsmæssige aspekter og træffer efter fælles overenskomst de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne aftale.

For at gennemføre systemet opretter Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tjenestegrene en fælles driftsstruktur: Den vil bestå af en gruppe tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen efter en aftale mellem de kompetente tjenestegrene. Det fælles åbenhedsregistersekretariats arbejde koordineres af en kontorchef i Europa-Kommissionens Generalsekretariat. Det vil bl.a. have til opgave at gennemføre foranstaltninger, der kan være med til at sikre kvaliteten af registrets indhold.

Det fælles åbenhedsregistersekretariat vil være operationelt fra den interinstitutionelle aftales ikrafttræden den 23. juni 2011. I henhold til aftalens artikel 21 koordineres det af der er kontorchef for gennemsigtighed og forbindelser med interessegrupper i Europa-Kommisionens generalsekretariat.

Du kan kontakte det fælles åbenhedsregistersekretariat ved at klikke på "kontakt registret" på registrets forside.

Sekretariatet har blandt andet til opgave, at:

 • oprette en helpdesk for eksterne og interne brugere (mailboks, besvarelse af spørgsmål via telefon), besvare ofte stillede spørgsmål og løse de praktiske problemer, der måtte opstå
 • uploade og regelmæssigt opdatere webstedet
 • varetage kontakten med it-tjenester for datavedligeholdelse og -behandling og kontrollere personoplysninger
 • informere om systemet og udbrede kendskabet til det blandt forskellige kategorier af brugere
 • udarbejde og distribuere resultattavler og statistik
 • overvåge klage- og sanktionsordningen og behandle klager
 • foretage kavlitetskontrol
 • udarbejde og opdatere retningslinjer og manualer
 • udarbejde briefingdokumenter og udkast til svar på parlamentsforespørgsler
 • udføre dybdegående analyser, forberede og følge op på statusrapporter, der udarbejdes inden udgangen af Parlamentets og Kommissionens embedsperiode
 • skabe opmærksomhed om, hvordan lobbyarbejde fungerer, og hvilke lovbetemmelser det er omfattet af.