Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení

Společný sekretariát rejstříku transparentnosti

Interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti stanoví:

Za dohled nad systémem a za všechny klíčové provozní aspekty odpovídají generální tajemníci Evropského parlamentu a Evropské komise, kteří se dohodnou na přijetí opatření nezbytných k provedení této dohody.

K provedení systému zřídí služby Evropského parlamentu a Evropské komise společný operační útvar. Ten bude na základě ujednání sjednaného mezi příslušnými útvary tvořit skupina úředníků z Evropského parlamentu a Evropské komise. Činnost společného sekretariátu rejstříku transparentnosti bude koordinovat vedoucí oddělení z generálního sekretariátu Evropské komise. K úkolům sekretariátu rejstříku patří provádění opatření ke zkvalitnění obsahu rejstříku.

Společný sekretariát rejstříku transparentnosti funguje ode dne vstupu interinstituticionální dohody v platnost, tedy od 23. června 2011. V souladu s článkem 21 uvedené dohody jeho činnost koordinuje pan vedoucí oddělení pro transparentnost a vztahy se zájmovými skupinami generálního sekretariátu Evropské komise.

Společný sekretariát rejstříku transparentnosti můžete kontaktovat kliknutím na odkaz „Kontaktovat rejstřík” na úvodní stránce rejstříku.

Sekretariát má tyto hlavní úkoly:

 • Zajistit službu uživatelské podpory pro interní i externí uživatele (možnost kontaktovat help desk emailem či telefonicky), odpovídat na běžné dotazy, řešit praktické problémy.
 • Spravovat obsah internetových stránek rejstříku a pravidelně jej aktualizovat.
 • Spolupracovat se službami počítačové podpory při zpracování a údržbě údajů v rejstříku a rovněž se správcem osobních údajů.
 • Poskytovat informace o rejstříku a propagovat jeho užívání mezi různým kategoriemi uživatelů.
 • Vypracovávat hodnotící zprávy a statistiky a poskytovat jejich výsledky.
 • Kontrolovat fungování mechanismu pro podávání stížností a ukládání sankcí a stížnosti zpracovávat.
 • Pravidelně kontrolovat fungování rejstříku.
 • Vypracovat a aktualizovat pokyny pro uživatele a související manuály.
 • Připravovat informativní zprávy a návrhy odpovědí na parlamentní otázky.
 • Vypracovávat podrobné analýzy. Připravovat zprávy o pokroku a sledovat proces jejich přijímání, a to do konce funčního období Evropského parlamentu a mandátu současné Komise.
 • Seznamovat se s fungováním a praktikami lobbyingu a jejich regulace.