Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят

Съвместен секретариат на Регистъра за прозрачност

В междуинституционалното споразумение за Регистъра за прозрачност е предвидено следното:

Генералните секретари на службите на Европейския парламент и Европейската комисия отговарят за надзора на системата и всички най-важни оперативни аспекти и вземат по взаимно съгласие мерките, необходими за прилагане на настоящото споразумение.

За прилагане на системата службите на Парламента и Комисията създават съвместна оперативна структура. Тя ще бъде съставена от група служители от Парламента и от Комисията в съответствие с договореностите между компетентните служби. Действията на съвместния секретариат на Регистъра за прозрачност ще бъдат координирани от ръководител на отдел от Генералния секретариат на Комисията. Сред задачите на секретариата ще бъде да прилага мерки за качество на съдържанието на Регистъра.

Съвместният секретариат започна работа с влизането в сила на междуинституционалното споразумение на 23 юни 2011 г. В съответствие с член 21 от споразумението координатор на секретариата е ръководител на отдел „Прозрачност и връзки с групите по интереси“ на Генералния секретариат на Европейската комисия.

За връзка със секретариата щракнете върху бутон „За контакти“ на началната страница на Регистъра.

Основните задачи на секретариата са следните:

 • да помага на вътрешни и външни потребители (по електронната поща или по телефона), да отговаря на текущи въпроси, да разрешава възникващите практически проблеми;
 • да поддържа и актуализира редовно съдържанието на уебсайта;
 • да си сътрудничи с техническите служби по поддържката и обработката на данни, както и с контролиращия орган по личните данни;
 • да информира за Регистъра и да го популяризира сред различните категории потребители;
 • да съставя и разпространява статистическа информация;
 • да контролира механизма за оплаквания и санкции и да обработва жалби;
 • да прави проверки на качеството;
 • да подготвя и актуализира насоки, тълкувателни бележки и справочници;
 • да съставя брифинги и проекти за отговор на парламентарни въпроси;
 • да извършва задълбочени анализи; да изготви доклад за напредъка преди края на текущия мандат на Комисията и да проследи последващите действия;
 • да трупа знания за практикуването и регламентирането на лобирането.