Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Register za preglednost – Pravila o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, kako v registru za preglednost uporabljamo vaše podatke in kako jih varujemo.

1. Namen registra za preglednost

Vzpostavitev javnega registra za organizacije in samozaposlene, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, je del prizadevanj za večjo preglednost postopka odločanja EU (Sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o vzpostavitvi registra za preglednost). Namen in cilj registra za preglednost (v nadaljevanju register) je ponuditi celovite informacije o evropskih organizacijah in samozaposlenih, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU. Register je javno dostopen na spletu, upravlja pa ga skupni Sekretariat registra za preglednost, ki sta ga ustanovila Evropski parlament in Evropska komisija.

Register vsebuje spletni sistem prostovoljne registracije ter določene spodbude za registracijo. Med spodbudami so prejemanje samodejnih obvestil o javnih posvetovanjih v zvezi z zadevami, ki so v interesu registriranih organizacij. Organizacije, ki se ne vpišejo v register, teh obvestil ne prejemajo.

Ob registraciji morajo organizacije podpisati tudi pravila ravnanja, ki so objavljena na istem spletišču.

2. Katere osebne podatke zbiramo in s kakšnim namenom?

Ob registraciji mora organizacija vnesti podatke o sebi in navesti, koga zastopa, kaj je njeno delo in kako se financira. Podatke vnese v spletni prijavni obrazec, objavljen na spletišču.

Osebni podatki o kontaktni osebi, navedeni ob spletni registraciji, niso objavljeni v delu registra, ki je javno dostopen evropskim državljanom.

Podatke zbiramo in objavljamo samo za posebne namene, določene v tej izjavi o varstvu podatkov, in jih ne uporabljamo za druge namene.

3. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu jih posredujemo?

Register je javnosti dostopen na spletu, vendar brez osebnih podatkov o kontaktni osebi.

Vse informacije so dostopne drugim institucijam EU, ne pa tretjim osebam.

Elektronski poštni seznam upravlja pooblaščeni skrbnik spletišča. Pooblaščeni skrbnik spletišča lahko podatke tudi izbriše, če ugotovi, da so zastareli ali nepravilni, ali če so vrednote, namen oziroma dejanja registriranih organizacij v nasprotju z načeli Evropske unije, kot jih določata prvi in drugi odstavek člena 6 Pogodbe o Evropski uniji. V takem primeru bo organizacija obveščena, da je skupni Sekretariat registra za preglednost začel postopek izbrisa zapisa iz podatkovne zbirke.

4. Kako varujemo vaše podatke?

Po oddaji izpolnjenega obrazca se odgovori nemudoma shranijo v zavarovano podatkovno zbirko Podatkovnega centra Evropske komisije. Identifikacijski podatki o vaši organizaciji se po šifrirani povezavi (SSL) varno prenesejo na spletni strežnik Evropske komisije.

Podatki o kontaktni osebi niso objavljeni na spletišču. V institucijah ima dostop do celotne podatkovne zbirke le omejeno število posameznikov z uporabniškim imenom in geslom.

5. Kako lahko preverite, spremenite ali zbrišete svoje podatke?

Register temelji na načelu prostovoljne registracije. Dostop do vnesenih podatkov je dovoljen samo registriranim uporabnikom z uporabniškim imenom in geslom. Svoje podatke lahko kadar koli spremenite na spletnem vmesniku registra, samo prijaviti se morate z uporabniškim imenom in geslom, ki ju prejmete ob registraciji. Preverite lahko točnost svojih podatkov in jih po potrebi sami popravite na vmesniku.

Opozarjamo vas, da zahtevek za odjavo ali izbris pomeni tudi umik vseh vaših kontaktnih podatkov iz javno dostopnega dela registra. Če se želi organizacija, katere podatki so bili izbrisani, znova registrirati, bo morala ponovno navesti vse informacije.

6. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše podatke hranimo, dokler ste vpisani v register ali dokler ne ugotovimo, da so podatki zastareli oziroma nepravilni. Svoje podatke morate posodobiti vsaj enkrat na leto, sicer bodo samodejno izbrisani iz javno dostopnega dela registra.

Zaradi preglednosti bodo vaši podatki shranjeni v zaščitenem delu registra še 5 let po zadnjem dejanju v zvezi z registracijo. Vsi podatki bodo izbrisani po preteku teh 5 let.

7. Kontaktni podatki

Z vsemi vprašanji v zvezi s to spletno storitvijo ali s podatki, ki jih obdelujemo kot del te storitve, se lahko obrnete na skupni Sekretariat za register, in sicer s kontaktnim obrazcem na tem spletišču.