Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Rejestr służący przejrzystości – Przepisy w zakresie ochrony danych

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, jak w ramach Rejestru służącego przejrzystości wykorzystywane są przekazywane przez Państwa informacje oraz jak chronimy Państwa prywatność.

1. Cel „Rejestru służącego przejrzystości”

W ramach wysiłków na rzecz zwiększenia przejrzystości europejskiego procesu decyzyjnego uruchomiono publiczny rejestr organizacji i samozatrudnionych osób zaangażowanych w opracowywanie i realizację polityki UE (porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie utworzenia „Rejestru służącego przejrzystości”). Celem Rejestru służącego przejrzystości (zwanego dalej rejestrem) jest jak najpełniejsze informowanie o europejskich organizacjach i samozatrudnionych osobach zaangażowanych w opracowywanie i realizację polityki UE. Rejestr jest ogólnodostępny w Internecie, a zarządza nim wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości utworzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Rejestracja odbywa się przez Internet. Nie jest ona obowiązkowa, ale oferuje pewne ułatwienia. Zarejestrowane podmioty otrzymują automatyczne powiadomienia o konsultacjach społecznych dotyczących kwestii, które mają związek z ich działalnością. Z systemu automatycznego powiadamiania o konsultacjach nie mogą korzystać podmioty niezarejestrowane.

W ramach procesu rejestracji zainteresowane podmioty będą musiały również zaakceptować kodeks postępowania udostępniony na tej stronie internetowej.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim celu?

Rejestracja wiąże się z ujawnieniem informacji o danym podmiocie: kogo reprezentuje, na czym polega jego działalność i w jaki sposób jest ona finansowana. Dane te są gromadzone poprzez internetowy formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej.

Dane osób wyznaczonych do kontaktu, pobrane z internetowego formularza rejestracji, nie zostaną udostępnione obywatelom Unii poprzez stronę internetową rejestru.

Dane te są gromadzone i upubliczniane wyłącznie w konkretnych przypadkach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

3. Kto ma dostęp do Państwa danych i komu są one ujawniane?

Informacje zawarte w rejestrze – z wyjątkiem danych osób wyznaczonych do kontaktu – są ogólnodostępne w Internecie.

Pełne informacje mogą zostać udostępnione innym departamentom instytucji, ale nie stronom trzecim.

Listą adresową zarządza administrator strony. Może on również usuwać dane, jeżeli uzna, że są one nieaktualne lub nieprawidłowe, bądź jeżeli wartości, cele lub działania zarejestrowanego podmiotu są sprzeczne z zasadami UE określonymi w art. 6 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej. W takim przypadku zarejestrowany podmiot zostanie powiadomiony o procedurze prowadzonej przez wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości w celu usunięcia wpisu z bazy danych.

4. Jak chronimy i przechowujemy Państwa dane?

Natychmiast po przesłaniu formularza zawarte w nim informacje zostają zapisane w zabezpieczonej i chronionej bazie danych administrowanej przez Centrum Danych Komisji Europejskiej. Dane identyfikacyjne Państwa organizacji są w bezpieczny sposób przesyłane (poprzez protokół bezpiecznych połączeń „Secure Sockets Layer” (SSL)) na serwer sieciowy Komisji Europejskiej.

W obrębie instytucji dostęp do pełnych danych ma jedynie ograniczona liczba osób: wymagana jest nazwa użytkownika/hasło.

5. Jak można sprawdzić, zmienić lub usunąć dane?

Rejestr jest serwisem typu „opt-in”. Możliwość zmiany przekazanych danych w dowolnym momencie, poprzez identyfikator/hasło, mają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Swoje dane mogą Państwo zmieniać w dowolnym momencie poprzez stronę internetową rejestru, logując się za pomocą identyfikatora i hasła, które otrzymuje się po zarejestrowaniu. W ten sposób mogą Państwo sprawdzić poprawność informacji i, w razie konieczności, samodzielnie je aktualizować.

Uwaga: wysłanie wniosku usuń/wyrejestruj spowoduje usunięcie wszelkich danych kontaktowych z ogólnodostępnej strony rejestru. Ponowne zarejestrowanie się będzie wymagało ponownego wprowadzenia wszystkich informacji o danym podmiocie.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak dany podmiot jest zarejestrowany, lub do momentu, gdy stwierdzone zostanie, że dane są nieaktualne lub nieprawidłowe. Dane należy uaktualniać przynajmniej raz w roku, w przeciwnym razie zostaną one automatycznie usunięte z ogólnodostępnej strony internetowej.

W celu zachowania przejrzystości Państwa dane będą przechowywane w niedostępnej publicznie części bazy danych przez pięć lat od daty ostatniej czynności związanej z rejestracją. Po upływie pięciu lat wszystkie dane zostaną usunięte.

7. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące tego serwisu elektronicznego lub jakichkolwiek informacji przetwarzanych w jego kontekście prosimy kierować do wspólnego sekretariatu rejestru służącego przejrzystości, poprzez formularz zapytań dostępny na stronie internetowej.