Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Transparantieregister - Regels over gegevensbescherming

Hier leest u hoe het Transparantieregister omgaat met de gegevens die u verstrekt en hoe we uw privacy beschermen.

1. Doel van het Transparantieregister

Vanuit het streven naar meer transparantie over de Europese besluitvorming is een openbaar register tot stand gebracht voor organisaties en als zelfstandige werkende personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid (Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over de invoering van een transparantieregister). Het register is bedoeld om over die organisaties en personen zo uitgebreid mogelijk informatie te verschaffen. Het is voor iedereen toegankelijk via internet en wordt beheerd door het gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister, dat bestaat uit medewerkers van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Het register is een onlinesysteem. Registreren is niet verplicht, maar biedt wel belangrijke voordelen. Zo krijgen belangenvertegenwoordigers die zich laten registreren automatisch een bericht als er een openbare raadpleging op een voor hen belangrijk gebied plaatsvindt. Organisaties die zich niet laten registreren, hebben deze voordelen niet.

Een organisatie die zich wil laten registreren, moet tegelijkertijd de gedragscode op de website ondertekenen.

2. Welke persoonsgegevens worden er bewaard en waarvoor?

Het registratiesysteem houdt in dat bepaalde gegevens over de organisaties, hun belangen, hun doelstellingen en hun financiering openbaar worden gemaakt. Die gegevens worden ingediend met het onlineregistratieformulier op de website.

De persoonsgegevens van contactpersonen die ook via de onlineregistratie voor het register worden ingewonnen, zijn niet voor het grote publiek toegankelijk.

De gegevens worden uitsluitend ingewonnen en openbaar gemaakt voor de specifieke doeleinden die in deze privacyverklaring staan beschreven, en worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden deze meegedeeld?

Alle gegevens in het register kunnen via internet door het grote publiek worden geraadpleegd, behalve de persoonsgegevens van de contactpersonen.

Alle gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere diensten van de instellingen, maar worden niet aan derden verstrekt.

De mailinglist wordt beheerd door de webmaster. De webmaster kan gegevens wissen als blijkt dat die niet of niet meer correct zijn of als de uitgangspunten, doelstellingen en/of handelingen van een geregistreerde organisatie strijdig zijn met de beginselen van de EU als vastgelegd in artikel 6, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. In dergelijke gevallen krijgt de geregistreerde organisatie nader bericht over de procedure die het gezamenliljk secretariaat volgt om de gegevens uit het register te verwijderen.

4. Hoe beschermen en beveiligen wij uw informatie?

Zodra u het onlineformulier verzendt, worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde database in het rekencentrum van de Europese Commissie. De identificatiegegevens van uw organisatie gaan via een beveiligde SSL-verbinding naar de webserver van de Europese Commissie.

De persoonsgegevens van contactpersonen worden niet op de website gepubliceerd. Binnen de instellingen heeft een beperkt aantal medewerkers toegang tot de gehele database. Zij moeten daarvoor hun user-id en wachtwoord gebruiken.

5. Hoe kunt u uw gegevens verifiëren, wijzigen of wissen?

Het register is een opt-insysteem. Als u zich heeft laten registreren kunt u uw gegevens op elk gewenst moment raadplegen en wijzigen. U moet daarvoor via de webinterface van het register inloggen met de login en het wachtwoord die u bij de registratie heeft gekregen. Daarna kunt u alle gegevens controleren en indien nodig zelf corrigeren.

Als u besluit om uw registratie volledig te wissen, worden ook alle persoonsgegevens definitief verwijderd. Als een organisatie zich daarna opnieuw wil registreren, moeten ook alle persoonsgegevens van de contactpersonen opnieuw worden verstrekt.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u geregistreerd blijft, tenzij eerder blijkt dat uw gegevens niet of niet meer correct zijn. U moet uw gegevens ten minste eenmaal per jaar bijwerken; anders worden ze automatisch van de website verwijderd.

Omwille van de transparantie worden uw gegevens nog vijf jaar na de laatste bewerking van de gegevens bewaard in het niet-openbare gedeelte van de database. Na vijf jaar worden alle niet meer bijgewerkte registraties definitief gewist.

7. Contactpersoon

Heeft u vragen over deze e-service of over de gegevensverwerking, neem dan contact op met het gezamenlijk secretariaat via het contactformulier op deze website.