Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Pārredzamības reģistrs - Datu aizsardzības noteikumi

Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir paskaidrots, kā pārredzamības reģistrā tiek izmantota jūsu iesniegtā informācija un kā mēs aizsargājam jūsu privātumu.

1. Pārredzamības reģistra būtība un mērķis

Kā daļa no centieniem uzlabot Eiropas lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību ir izveidots publisks reģistrs organizācijām un pašnodarbinātām privātpersonām, kuras iesaistās ES politikas izstrādē un īstenošanā (iestāžu nolīgums starp Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru). Pārredzamības reģistra (turpmāk – reģistrs) mērķis ir sniegt pēc iespējas visaptverošāku informāciju par tādu Eiropas organizāciju un pašnodarbināto privātpersonu kopējo ainu, kuras iesaistās ES politikas izstrādē un īstenošanā. Reģistrs ir publiski pieejams internetā, un to pārvalda Apvienotais pārredzamības reģistra sekretariāts, ko izveidojis Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija.

Reģistrs ietver tīmeklī izveidotu brīvprātīgu reģistrācijas sistēmu, kas motivē interešu pārstāvjus reģistrēties. Viens no motivējošajiem faktoriem ir automātiski brīdinājumi par tādu jautājumu sabiedriskajām apspriešanām, par kuriem ir zināms, ka tie atrodas reģistrēto personu un organizāciju interešu lokā. Personas un organizācijas, kuras nereģistrējas, nevarēs izmantot automātisko sabiedrisko apspriešanu brīdinājumu sistēmu.

Reģistrējoties personām un organizācijām būs arī jāparaksta tajā pašā tīmekļa vietnē pieejamais rīcības kodekss.

2. Kādu personīgo informāciju mēs apkopojam un kādā nolūkā?

Reģistrācijas sistēmas ietvaros tiek atklāti fakti par to, kāda ir personu un organizāciju būtība, ko tās pārstāv, kādi ir to uzdevumi un kā tās tiek finansētas. Šie dati tiek apkopoti ar tajā pašā tīmekļa vietnē pieejamās pieteikšanās veidlapas starpniecību.

Datus par kontaktpersonām, kas ievākti ar reģistrācijas saskarnes palīdzību, iedzīvotāji reģistra tīmekļa vietnē aplūkot nevarēs.

Dati tiek apkopoti un padarīti publiski pieejami tikai un vienīgi konkrētiem mērķiem, kas izklāstīti šajā konfidencialitātes paziņojumā, un netiks izmantoti citos nolūkos.

3. Kam ir pieejama jūsu informācija, un kam tā tiek sniegta?

Reģistrs ir publiski pieejams internetā, lai ļautu iegūt nepieciešamo informāciju, izņemot personīgos datus, kas attiecas uz kontaktpersonām.

Visa informācija var tikt koplietota ar citu institūciju nodaļām, bet netiks koplietota ar trešajām personām.

Adresātu sarakstu pārvalda pilnvarotais tīmekļa pārzinis. Tas var dzēst datus, ja tiek konstatēts, ka tie vairs nav aktuāli vai ir nepareizi, vai ja reģistrētās personas vai organizācijas vērtības, mērķi un/vai rīcība neatbilst ES principiem, kā tas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. un 2. punktā. Šādā gadījumā attiecīgā persona vai organizācija tiks brīdināta par šo procedūru, kuras laikā tiks dzēsts attiecīgais ieraksts no datubāzes un kuru pārrauga Apvienotais pārredzamības reģistra sekretariāts.

4. Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju un garantējam tās drošību?

Uzreiz pēc veidlapas iesniegšanas jūsu atbildes tiek ievadītas drošā un aizsargātā datubāzē, ko uztur Eiropas Komisijas Datu centrs. Jūsu organizācijas identifikācijas dati tiek droši pārsūtīti tīklā (ar drošligzdu slāņa (Secure Sockets Layer – SSL) starpniecību) uz Eiropas Komisijas tīmekļa serveri.

Kontaktpersonu informācija netiek publicēta tīmekļa vietnē. Iestāžu iekšienē pilnīgi visai datubāzei var piekļūt tikai ierobežots skaits personu, kam ir piešķirts speciāls lietotājvārds/parole.

5. Kā Jūs varat pārbaudīt, mainīt vai dzēst savu informāciju?

Reģistrs darbojas saskaņā ar pievienošanās principu. Piekļuve, lai mainītu iesniegtos datus jebkurā brīdī, tiek nodrošināta tikai reģistrētiem lietotājiem, piešķirot pieteikšanās datus un paroli. Jūs varat mainīt savus datus jebkurā laikā ar mūsu reģistra tīmekļa saskarnes starpniecību, piesakoties ar savu lietotājvārdu un paroli, kurus saņēmāt reģistrējoties. Ir iespējams pārbaudīt informācijas pareizību un, ja nepieciešams, labot informāciju, piekļūstot tīmekļa saskarnei un pašam ievadot izmaiņas.

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, kādas sekas var būt pieprasījumam dzēst datus vai tikt izslēgtam no reģistra, jo tādā gadījumā visa informācija, kas ļauj sazināties ar jums, no reģistra publiskās vietnes pazudīs. Ja persona vai organizācija, kuras dati ir dzēsti, vēlas atkal reģistrēties, būs vēlreiz jāiesniedz visa informācija.

6. Cik ilgi mēs saglabājam jūsu datus?

Mēs saglabājam jūsu datus tik ilgi, kamēr esat reģistrēts, vai līdz brīdim, kad tiek konstatēts, ka dati vairs nav aktuāli vai ir nepareizi. Jums jāatjaunina dati vismaz vienreiz gadā, pretējā gadījumā tie no publiskās tīmekļa vietnes tiks dzēsti.

Pārredzamības nolūkā Jūsu dati tiks uzglabāti datubāzes daļā, kas nav publiski pieejama, vismaz 5 gadus pēc tam, kad veikta pēdējā ar reģistrāciju saistītā darbība. Pēc šiem 5 gadiem visi dati tiks dzēsti.

7. Kontaktinformācija

Ja jums rodas jautājumi par šo elektronisko pakalpojumu vai jebkādu šī pakalpojuma ietvaros apstrādājamo informāciju, nevilcinoties sazinieties ar Apvienoto pārredzamības reģistra sekretariātu, izmantojot šajā tīmekļa vietnē pieejamo sazināšanās veidlapu.