Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Skaidrumo registras. Duomenų apsaugos taisyklės

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kaip Skaidrumo registre naudojama jūsų mums suteikta informacija ir kaip saugomas jūsų privatumas.

1. Skaidrumo registro paskirtis ir tikslas

Siekiant, kad ES sprendimų priėmimo procesas būtų skaidresnis, buvo sukurtas viešas organizacijų ir savarankiškai dirbančių asmenų, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant ES politiką, registras (Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl Skaidrumo registro sukūrimo). Skaidrumo registro (toliau – registras) paskirtis ir tikslas – sudaryti kuo išsamesnį Europos organizacijų ir savarankiškai dirbančių asmenų, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant ES politiką, vaizdą. Registras viešai skelbiamas internete, jį bendrai tvarko Europos Parlamento ir Europos Komisijos sudarytas Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas.

Registras – tai savanoriška internetinė registracijos sistema, kurioje numatytos paskatos registruotis interesų grupių atstovams. Viena iš tokių paskatų – automatiniai pranešimai apie viešas konsultacijas užsiregistravusias organizacijas dominančiomis temomis. Neužsiregistravusios organizacijos automatinio pranešimo apie viešas konsultacijas sistema naudotis negali.

Registruodamosi organizacijos turi įsipareigoti laikytis toje pačioje svetainėje skelbiamo elgesio kodekso.

2. Kokius asmens duomenis renkame ir kodėl tai darome?

Registruojantis reikia pateikti organizacijų tapatybės duomenis, kam jos atstovauja, jų uždavinius ir finansavimo mechanizmus. Šie duomenys renkami užpildant toje pačioje interneto svetainėje pateiktą registracijos formą.

Kontaktinių asmenų asmens duomenų, pateiktų elektroninėje registracijos formoje, ES piliečiai registro svetainėje matyti negalės.

Šie duomenys renkami ir skelbiami viešai tik ypatingais tikslais, nurodytais šiame pranešime apie privatumo apsaugą, ir nebus naudojami jokiais kitais tikslais.

3. Kas gali susipažinti su jūsų pateikta informacija ir kam ji atskleidžiama?

Registras viešai skelbiamas internete, neskelbiami tik kontaktinių asmenų asmens duomenys.

Visi duomenys gali būti teikiami kitiems institucijų padaliniams, bet ne trečiosioms šalims.

E. pašto adresatų sąrašą tvarko įgaliotasis svetainės administratorius. Įgaliotasis svetainės administratorius taip pat gali ištrinti duomenis, jeigu nustatoma, kad jie pasenę ar klaidingi, arba jeigu užsiregistravusios organizacijos vertybės, tikslai ir (arba) veiksmai neatitinka Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 ir 2 dalyje deklaruojamų ES principų. Tokiu atveju užsiregistravusiai organizacijai bus pranešta apie tvarką, kuria vadovaudamasis Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas ištrynė įrašus iš duomenų bazės.

4. Kaip saugomi jūsų duomenys?

Kai tik formoje pateikiate duomenis, jie įrašomi į Europos Komisijos duomenų centre saugomą duomenų bazę. Jūsų organizacijos tapatybės duomenys tinklu saugiai (naudojant SSL protokolą) perkeliami į Europos Komisijos interneto serverį.

Kontaktinių asmenų asmens duomenys interneto svetainėje neskelbiami. Visą duomenų bazę peržiūrėti gali tik tam tikri institucijų darbuotojai, įvedę naudotojo vardą ir slaptažodį.

5. Kaip galite tikrinti, keisti arba ištrinti savo duomenis?

Registras yra savanorišku dalyvavimu grindžiama paslauga. Pateiktus duomenis bet kuriuo momentu keisti gali tik užsiregistravę naudotojai, įvedę naudotojo vardą ir slaptažodį. Savo duomenis galite keisti bet kuriuo metu registro interneto svetainėje, įvedę registruojantis gautą naudotojo vardą ir slaptažodį. Galite patikrinti, ar duomenys teisingi, ir, jeigu reikia, juos taisyti, prisijungę prie svetainės ir patys įvesdami pakeitimus.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pateikus duomenų pašalinimo ar registracijos atšaukimo prašymą, iš šio viešojo registro bus pašalinti visi jūsų kontaktiniai duomenys. Jeigu organizacija, kurios duomenys buvo ištrinti, pageidautų vėl būti užregistruota, visą informaciją reikėtų pateikti iš naujo.

6. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

Duomenis saugome tol, kol esate užsiregistravę, arba tol, kol nustatoma, kad duomenys pasenę ar neteisingi. Savo duomenis turite atnaujinti bent kartą per metus, kitaip jie bus automatiškai ištrinti.

Skaidrumo sumetimais jūsų duomenys dar 5 metus po paskutinio su registracija susijusio veiksmo bus saugomi viešai neskelbiamoje duomenų bazės dalyje. Praėjus šiam 5 metų laikotarpiui visi duomenys sunaikinami.

7. Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų dėl šios elektroninės paslaugos ar dėl bet kokių duomenų, tvarkomų ją teikiant, kreipkitės į Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą, pasinaudodami šioje svetainėje pateikiama kreipimosi forma.