Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma

Átláthatósági nyilvántartás - adatvédelmi szabályzat

Az alábbiakban arról nyújtunk tájékoztatást, hogy hogyan használjuk felaz átláthatósági nyilvántartásban szereplő információkat, és hogyan védjük magánjellegű adatait.

1. Az „átláthatósági nyilvántartás” célja

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy még átláthatóbbá tegye az európai döntéshozatali folyamatot. E cél érdekében nyilvántartást hozott létre az uniós politikák kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek számára (Megállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottság között egy átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról ). Az „átláthatósági nyilvántartás” (a továbbiakban: nyilvántartás) célja, hogy a lehető legátfogóbb tájékoztatást nyújtsa az uniós politikák kialakításában és végrehajtásában közreműködő európai szervezetekről és független személyekről. A nyilvántartást az Európai Parlament és a Bizottság által létrehozott közös titkárság kezeli, és az interneten bárki számára elérhető.

A regisztráció önkéntes, és az interneten keresztül történik. A rendszer számos ösztönző elemmel motiválja a szervezeteket arra, hogy regisztrálják magukat. Automatikus értesítést küld például azokról a nyilvános konzultációkról, amelyek a megadott információk alapján felkelthetik a regisztrált szervezetek érdeklődését. A nyilvántartásban nem szereplő szervezetek nem részesülnek ebben a szolgáltatásban.

Regisztrációkor a szervezeteknek a nyilvántartás weboldalán található magatartási kódexet is el kell fogadniuk.

2. Milyen személyes információkat gyűjtünk és milyen célból?

A nyilvántartás természeténél fogva hozzáférést enged bizonyos információkhoz, így közzéteszi a szervezetek azonosítási adatait, illetve a küldetésükre, finanszírozásukra és az általuk képviselt csoportokra vonatkozó információkat. Ezeket az adatokat a a szervezetek a nyilvántartás weboldalán található online regisztrációs űrlap kitöltésével juttatják el hozzánk.

A kapcsolattartó személyére vonatkozkózan beküldött adatokat nem tesszük az európai polgárok számára megtekinthetővé.

Az adatokat kizárólag az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott, jól körülhatárolt célokra gyűjtjük és tesszük közzé, azokat semmilyen más célra nem használjuk fel.

3. Kik férhetnek hozzá az az Ön adataihoz, és kinek tárjuk fel azokat?

A nyilvántartás az interneten keresztül mindenki számára hozzáférhető, egyedül a szervezetek kapcsolattartóinak személyes adatait nem tesszük közzé.

Az információkat megoszthatjuk más intézmények osztályaival, de soha nem továbbítjuk harmadik személyeknek.

A levelezőlistát az arra felhatalmazott rendszergazda kezeli. A felhatalmazott rendszergazda törölheti az elavultnak és hibásnak vélt adatokat, valamint megsemmisítheti az olyan szervezetekre vonatkozó információkat, amelyek alapvető értékei, célkitűzései és/vagy tevékenysége ellentétben áll az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt alapelvekben. Ilyen esetben értesítést küldünk a nyilvántartottnak arról, hogy az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága törli az adatot az adatbázisból.

4. Hogyan biztosítjuk adatainak védelmét?

Az Európai Bizottság a kitöltött űrlapon szereplő adatokat az elküldés után azonnal rögzíti az adatközpontjában található biztonságos és védett adatbázisban. Szervezetének azonosító adatai a hálózaton biztonságosan (biztonságos socketréteg, azaz SSL protokoll alkalmazásával) jutnak el az Európai Bizottság webszerverére.

A kapcsolattartó személyére vonatkozó információkat nem tesszük közzé a weboldalon. A teljes adatbázishoz az intézményeken belül is csak korlátozott számú, felhasználói névvel és jelszóval rendelkező személy férhet hozzá.

5. Hogyan ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti az adatokat?

A nyilvántartás ún. opt-in szolgáltatás, azaz önkéntes alapon működik. A megadott adatokat a regisztrált felhasználók kizárólag bejelentkezési név és jelszó megadásával módosíthatják. Adatait bármikor módosíthatja, ha a regisztráláskor kapott felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezik a nyilvántartáshoz biztosított webes kezelőfelületünkön. Ellenőrizheti az információk pontosságát, szükség esetén azokat a webes felületre belépve saját maga is kijavíthatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törlés/leiratkozás funkció elindításával a regiszter nyilvános weboldaláról az adott szervezet elérhetőségeire vonatkozó valamennyi adat eltűnik. Ha adatai törlése után egy szervezet később újra regisztrálni kíván, az összes információt újból meg kell adnia.

6. Meddig őrizzük meg az Ön adatait?

Adatait mindaddig megőrizzük, amíg a szervezet szerepel a nyilántartásban, és az adatokat naprakésznek, helyesnek találjuk. Évente legalább egyszer frissítenie kell az adatokat, máskülönben azok automatikusan törlődnek a nyilvános weboldalról.

Az átláthatóság érdekében adatait az adatbázis nem nyilvános részében a regisztrációnál megadott adatokat érintő utolsó műveletet követően 5 éven át megőrizzük. Az ötödik év lejártával minden adatot törlünk.

7. Elérhetőségeink

Kérjük, hogy elektronikus szolgáltatásunkkal, illetve az adatbázisban található információkkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az átláthatósági nyilatkozat közös titkárságához, akikkel a weboldalon található űrlap segítségével veheti fel a kapcsolatot.