Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Avoimuusrekisteri – tietosuojaa koskevat säännöt

Tässä tietosuojalausekkeessa selitetään, miten avoimuusrekisterissä käytetään ilmoittamiasi tietoja ja miten yksityisyyttäsi suojataan.

1. Avoimuusrekisterin tarkoitus ja päämäärä

Osana Euroopan unionin päätöksentekomenettelyn avoimuuden lisäämiseen tähtääviä pyrkimyksiä on avattu julkinen rekisteri unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvien organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteröintiä ja seurantaa varten (Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus avoimuusrekisterin perustamisesta). Tämän avoimuusrekisterin (jäljempänä rekisteri) tarkoituksena ja päämääränä on antaa unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvista organisaatioista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista mahdollisimman kattavat tiedot. Rekisteri on julkisesti saatavilla internetissä, ja sitä hallinnoi Euroopan parlamentin ja Euroopan komission perustama avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö.

Rekisterissä on web-pohjainen vapaaehtoinen rekisteröitymisjärjestelmä, ja edunvalvojia kannustetaan rekisteröitymiseen. Kannustimia ovat esimerkiksi automaattiset ilmoitukset julkisista kuulemisista, jotka koskevat sellaisia asioita, joihin liittyviä etuja rekisteröityneiden tiedetään valvovan. Oikeus saada automaattisia ilmoituksia julkisista kuulemisista ei koske rekisteröitymättömiä organisaatioita.

Rekisteröityessään organisaatioiden on myös hyväksyttävä hyvää edunvalvontatapaa koskevat säännöt, jotka löytyvät samalta verkkosivulta.

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja mitä varten?

Rekisteröintijärjestelmä sisältää tietoja siitä, mitä organisaatiot ovat ja keitä ne edustavat, mikä niiden tehtävä on ja miten niitä rahoitetaan. Nämä tiedot kerätään verkkosivulla olevalla verkkolomakkeella.

Rekisteröintikäyttöliittymästä kerättyjä yhteyshenkilöiden henkilötietoja ei aseteta Euroopan kansalaisten saataville rekisterin verkkosivustolle.

Tietoja kerätään ja julkistetaan vain tiettyihin, tässä tietosuojalausekkeessa määritettyihin tarkoituksiin.

3. Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle niitä luovutetaan?

Rekisteri on julkisesti saatavilla internetissä. Tämä ei kuitenkaan koske yhteyshenkilöiden henkilötietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla.

Kaikki tiedot voidaan luovuttaa EU:n muiden toimielinten eri osastoille, mutta niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Sähköpostilistaa hallinnoi tehtävään nimetty sivuston ylläpitäjä. Sivuston ylläpitäjä voi myös poistaa tietoja, jos niiden havaitaan olevan vanhentuneita tai virheellisiä, tai jos rekisteröityneen organisaation arvojen, tavoitteiden ja/tai toiminnan katsotaan olevan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritettyjen unionin periaatteiden vastaisia. Tällöin rekisteröityneelle taholle ilmoitetaan, että avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö on poistanut tietokantaan ilmoitettuja tietoja.

4. Miten suojaamme tietosi?

Kun olet lähettänyt rekisteröintilomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Euroopan komission hallinnoimaan suojattuun tietokantaan. Organisaatiosi tunnistetiedot välitetään suojattuna verkon kautta (Secure Sockets Layer (SSL) -protokollan avulla) Euroopan komission verkkopalvelimelle.

Yhteyshenkilöiden henkilötietoja ei julkaista verkkosivustolla. Toimielinten sisällä koko tietokannan käyttöoikeus on vain muutamilla henkilöillä, joiden on kirjauduttava tietokantaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

5. Miten omia tietoja voi tarkistaa, muuttaa tai poistaa?

Rekisteri on tilattava palvelu. Oikeus muuttaa toimitettuja tietoja milloin tahansa on ainoastaan rekisteröityneillä käyttäjillä, joilla on rekisterin käyttäjätunnus ja salasana. Voit muuttaa omia tietojasi milloin vain avoimuusrekisterin web-käyttöliittymässä kirjautumalla sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka olet saanut rekisteröityessäsi. Voit esimerkiksi tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja tarvittaessa korjata niitä.

Huomaa, että jos poistat rekisteröitymisen tai lopetat tilauksen, kaikki organisaatiotasi koskevat yhteystiedot poistetaan rekisterin julkisilta sivuilta. Jos organisaatio, jonka tiedot on poistettu, haluaa rekisteröityä uudestaan, kaikki tiedot on toimitettava uudestaan.

6. Miten kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin olet rekisteröitynyt palveluun, tai kunnes tietojen havaitaan olevan vanhentuneita tai virheellisiä. Sinun on päivitettävä oman organisaatiosi tiedot vähintään kerran vuodessa; muutoin ne poistetaan automaattisesti julkisesta verkkosivustosta.

Avoimuuden vuoksi tietojasi säilytetään tietokannan ei-julkisessa osassa viiden vuoden ajan viimeisestä rekisteröintiin liittyvästä toimenpiteestä alkaen. Kaikki tiedot poistetaan, kun nämä viisi vuotta ovat kuluneet.

7. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä verkkopalvelusta tai palvelussa käsiteltävistä tiedoista, ota yhteyttä avoimuusrekisterin yhteiseen sihteeristöön tällä verkkosivustolla olevalla yhteydenottolomakkeella.