Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Åbenhedsregistret – Beskyttelse af personoplysninger

Her kan du læse, hvordan vi bruger de oplysninger, du indgiver til åbenhedsregistret, og hvordan vi beskytter dine personoplysninger.

1. Formålet med "åbenhedsregistret"

Som led i arbejdet med at skabe større åbenhed i EU's beslutningstagning er der blevet oprettet et offentligt register over organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om oprettelse af et åbenhedsregister). Formålet med "åbenhedsregistret" (herefter registret) er at indhente så mange oplysninger som muligt om de europæiske organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker. Registret er tilgængeligt for alle på internettet og administreres af det fælles åbenhedsregistersekretariat dannet af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Der er tale om en frivillig registreringsordning, som du med fordel kan tilmelde dig. Når du har registreret din organisation, bliver du bl.a. automatisk informeret om høringer inden for organisationens interesseområder. Organisationer, der ikke er registreret, skal selv holde øje med, hvilke høringer der afholdes.

Når du registrerer din organisation, skal du acceptere en adfærdskodeks, som du finder på webstedet.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilket formål?

Du skal oplyse om, hvad det er for en organisation du vil registrere, hvem den repræsenterer, hvad dens målsætninger er, og hvordan den finansieres. Oplysningerne sendes ved hjælp af en onlineformular på webstedet.

De personoplysninger, du indgiver om organisationens kontaktpersoner, vil ikke være alment tilgængelige i onlineregistret.

Oplysningerne indsamles og offentliggøres kun til de særlige formål, der er beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse, og vil ikke blive anvendt til andre formål.

3. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives de til?

Alle de registrerede oplysninger, undtagen personoplysninger om kontaktpersonerne, er alment tilgængelige på internettet.

Institutionernes forskellige afdelinger har adgang til samtlige oplysninger, men må ikke videregive dem til udenforstående.

Mailinglisten administreres af den ansvarlige webmaster. Webmasteren kan også slette data, hvis de er uaktuelle eller forkerte, eller hvis en registreret organisations værdier, målsætninger og/eller handlinger strider mod EU's principper (se EU-traktatens art. 6, stk. 1 og 2). I så fald får organisationen besked om, hvilke oplysninger der er blevet slettet og hvorfor.

4. Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?

Umiddelbart efter afsendelse af formularen registreres svarene i en beskyttet database i Kommissionens datacenter. Din organisations identifikationsoplysninger overføres via en sikker SSL-forbindelse (Secure Sockets Layer) til Kommissionens webserver.

De nærmere oplysninger om organisationens kontaktpersoner offentliggøres ikke på webstedet. Kun et begrænset antal brugere i institutionerne kan med brugernavn og password få adgang til alle oplysningerne.

5. Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine oplysninger?

Registreringen er frivillig. For at kunne ændre dine oplysninger skal du være registreret og have et brugernavn og et password. Du kan til enhver tid logge dig på onlineregistret med det brugernavn og password, du fik, da du registrerede din organisation. Du kan tjekke, om oplysningerne er korrekte, og selv foretage eventuelle ændringer.

Du skal være opmærksom på, at alle dine kontaktoplysninger fjernes fra webstedet, hvis du vælger at afmelde/slette din organisation fra registret. Hvis du senere vil registrere organisationen igen, er du nødt til at afgive alle oplysningerne en gang til.

6. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi beholder dine oplysninger, lige så længe du er registreret, medmindre de viser sig at være uaktuelle eller fejlagtige. Du skal sørge for at ajourføre dine oplysninger mindst en gang om året. Ellers vil de automatisk blive fjernet fra webstedet.

Oplysningerne vil imidlertid af hensyn til åbenheden blive opbevaret i den ikkeoffentlige del af databasen i fem år efter den seneste ajourføring. Derefter vil alle oplysninger blive slettet.

7. Kontaktoplysninger

Du kan kontakte det fælles åbenhedsregistersekretariat gennem webstedets kontaktformular, hvis du har spørgsmål om onlineregistret eller om behandlingen af dine oplysninger.