Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Rejstřík transparentnosti – pravidla ochrany údajů

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak rejstřík transparentnosti používá informace, které mu poskytnete, a jakým způsobem chrání Vaše soukromí.

1. Účel a cíl rejstříku transparentnosti

V rámci úsilí o zvýšení transparentnosti evropského rozhodovacího procesu byl vytvořen veřejný rejstřík pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, které se podílejí na tvorbě a provádění politiky EU (viz dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o zřízení rejstříku transparentnosti). Účelem a cílem rejstříku transparentnosti (dále jen „rejstřík”) je poskytovat co nejkomplexnější informace o evropských organizacích a osobách samostatně výdělečně činných, které se podílejí na tvorbě a provádění politiky EU. Rejstřík je veřejně dostupný na internetu. Spravuje jej společný sekretariát rejstříku transparentnosti, zřízený Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Rejstřík funguje na základě dobrovolné registrace online. Zástupci zájmových skupin mají přitom hned několik důvodů k tomu, aby se zaregistrovali. Tak například, pokud se zaregistrujete, budou Vám zasílána automatická upozornění na veřejné konzultace týkající se otázek, u kterých uvedete, že spadají do oblasti Vašeho zájmu. Organizace, které se nezaregistrují, systém automatických upozornění na veřejné kozultace využívat nemohou.

Během registrace se organizace musí také zavázat k dodržování kodexu chování, který je rovněž k dispozici na těchto internetových stránkách.

2. Jaké osobní údaje se v rejstříku shromažďují a za jakým účelem?

Registrační systém vyžaduje poskytnutí informací o totožnosti organizací a o tom, koho zastupují, jaké je jejich poslání a jak jsou financovány. Tyto údaje jsou shromažďovány prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který je k dispozici na těchto webových stránkách.

Osobní údaje o kontaktních osobách získané z internetové registrace nebudou na internetových stránkách rejstříku zpřístupněny veřejnosti.

Údaje jsou shromažďovány a zveřejňovány pouze pro konkrétní účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a nebudou se používat za žádným jiným účelem.

3. Kdo má k Vašim informacím přístup a komu jsou poskytovány?

Rejstřík je veřejně přístupný na internetu s výjimkou osobních údajů o kontaktních osobách.

Všechny informace mohou být sdělovány ostatním útvarům orgánů EU, nikoli však třetím stranám.

E-mailový adresář (tzv. mailing list) je spravován oprávněným správcem internetových stránek rejstříku. Tento správce může údaje také vymazat, pokud se zjistí, že jsou zastaralé či nesprávné, nebo pokud jsou hodnoty, cíle nebo jednání organizace zapsané v rejstříku v rozporu se zásadami EU stanovenými v čl. 6 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii. V tomto případě bude registrovaný subjekt informován o postupu, kterým se společný sekretariát rejstříku transparentnosti při výmazu záznamu z databáze řídil.

4. Jak Vaše informace chráníme a zabezpečujeme?

Okamžitě po odeslání formuláře jsou Vaše odpovědi zaznamenány do zabezpečené a chráněné databáze umístěné v datovém centru Evropské komise. Identifikační údaje Vaší organizace jsou po síti bezpečně přenášeny (pomocí technologie SSL neboli Secure Sockets Layer) na webový server Evropské komise.

Údaje o kontaktních osobách na internetových stránkách zveřejňovány nejsou. V rámci orgánů EU má k celé databázi přístup pouze omezený počet osob, kterým bylo přiděleno uživatelské jméno a heslo.

5. Jak můžete své informace ověřit, upravit nebo vymazat?

Rejstřík je volitelná služba. Přístup k rejstříku za účelem úpravy poskytnutých údajů mají pouze registrovaní uživatelé, kteří se mohou v libovolném okamžiku přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů a hesla. Své údaje můžete kdykoli upravit ve webovém rozhraní rejstříku, pokud se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů a hesla, které jste obdrželi při registraci. Jakmile se přihlásíte, můžete ověřit správnost informací a v případě potřeby je sami opravit.

Upozorňujeme, že v případě žádosti o výmaz či zrušení registrace budou z veřejných stránek rejstříku odstraněny veškeré Vaše kontaktní údaje. Pokud se organizace, jejíž údaje byly vymazány, chce opět zaregistrovat, bude muset všechny informace zadat znovu.

6. Jak dlouho budou Vaše údaje uchovávány?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu platnosti Vaší registrace nebo dokud se nezjistí, že jsou tyto údaje zastaralé či nesprávné. Údaje musíte alespoň jednou za rok aktualizovat, jinak budou z veřejných internetových stránek automaticky vymazány.

V zájmu transparentnosti budou Vaše údaje uchovávány v neveřejné části databáze po dobu 5 let od posledního kroku provedeného v souvislosti s registrací. Po uplynutí těchto 5 let budou všechny údaje vymazány.

7. Kontaktní informace

V případě dotazů týkajících se této elektronické služby nebo jakýchkoli informací, které jsou v rámci této služby zpracovávány, se prosím obraťte na společný sekretariát rejstříku transparentnosti. Učinit tak můžete pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici na těchto internetových stránkách.