Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Регистър за прозрачност – Защита на данните

В тази декларация за поверителност се обяснява как използваме информацията, която ни предоставяте, в Регистъра за прозрачност и как защитаваме личните ви данни.

1. Цел на Регистъра за прозрачност

Като част от усилията за подобряване на прозрачността на европейския процес на вземане на решения Европейският парламент и Европейската комисия се споразумяха да създадат публичен Регистър за прозрачност за организации и самостоятелно заети лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС. Целта на Регистъра за прозрачност (по-долу само „Регистъра“) е да предоставя възможно най-пълна информация за всички тези организации и лица в Европа. Регистърът е публично достъпен в интернет и се управлява от съвместен секретариат на Парламента и Комисията.

Регистърът предлага онлайн система за доброволна регистрация, както и стимули за регистриращите се представители на интереси. Един от стимули е автоматично уведомяване за консултации по въпроси от интерес за регистриралите се. Нерегистрираните организации не могат да получават автоматични уведомления за обществени консултации.

Когато се регистрират, организаците трябва също така да се ангажират да спазват кодекса за добро поведение на този уебсайт.

2. Какви лични данни събираме и с каква цел?

Регистрацията изисква разкриване на факти за това кои са организациите, кого представят, какви са техните цели и задачи и как се финансират. Тези данни се събират чрез формуляра за регистрация на този уебсайт.

Личните данни на лицата за контакти, събрани чрез този формуляр, няма да бъдат публично достъпни за европейските граждани на уебсайта на Регистъра.

Данни се събират и правят публично достояние единствено за специфичните цели, посочени в настоящата декларация за поверителност, и няма да бъдат използвани за други цели.

3. Кой има достъп до вашите данни и на кого се разкриват те?

Информацията в Регистъра е публично достъпна в интернет с изключение на личните данни на лицата за контакти.

Всички данни могат да бъдат обменяни с отдели на други институции, но не се споделят с трети лица.

Списъкът с електронни адреси се управлява от упълномощения за това уебмастър. Той може също да изтрива данни, ако бъде констатирано, че те не са актуални или са неточни или ако ценностите, целите и/или действията на регистраната организация противоречат на принципите на ЕС, определени в член 6, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз. В подобен случай организацията ще бъде уведомена за процедурата, следвана от съвместния секретариат на Регистъра за изтриване на информация от базата данни.

4. Как съхраняваме и защитаваме вашите данни?

Веднага след като изпратите попълнения формуляр, вашите отговори се записват в сигурна и защитена база данни на Центъра за данни на Европейската комисия. Идентификационните данни на вашата организация се изпращат сигурно по мрежата (чрез протокола Secure Sockets Layer (SSL)) до сървъра на Европейската комисия.

Данните на лицата за контакти не се публикуват на уебсайта. Достъп до базата данни в институциите имат само ограничен брой лица чрез потребителско име и парола.

5. Как можете да проверите, промените или изтриете своите данни?

Регистърът е услуга с доброволно участие. Достъп за променяне на предоставени данни по всяко време получават само регистрираните потребители чрез потребителско име и парола. Можете да променяте вашите данни по всяко време като влезете в Регистъра с потребителското име и паролата, които сте получили, когато сте се регистрирали. Можете да проверявате точността на информацията и ако е необходимо да я коригирате, като сами нанасете промените онлайн.

Обърнете специално внимание на последиците от заявление за изтриване/прекратяване на регистрацията, при което всички начини за връзка с вас ще изчезнат от публичния сайт на регистъра. Ако организацията, чиито данни са били изтрити, желае да се регистрира отново, цялата информация трябва да бъде предоставена отново.

6. Колко дълго съхраняваме вашите данни?

Съхраняваме данните ви докато сте регистрирани или докато те повече не са актуални или точни. Вие трябва да актуализирате данните си поне веднъж годишно – в противен случай те ще бъдат автоматично изтрити от публичния уебсайт.

От съображения за прозрачност вашите данни ще бъдат съхранявани в частта от базата данни, която не е публично достъпна, в продължение на 5 години след последното ваше действие по отношение на регистрацията. След този петгодишен период всички данни ще бъдат изтрити.

7. Координати за връзка

Ако имате въпроси, свързани с тази електронна услуга или информацията, обработвана във връзка с услугата, не се колебайте да се свържете със съвместния секретариат на Регистъра с помощта на формуляра за контакти, достъпен на този уебсайт.