Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica

Pravila ravnanja

Registracijski zavezanci v odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in ostalim osebjem upoštevajo naslednje:

 1. vedno se predstavijo z imenom in navedejo subjekt(e), za katere delajo ali katere zastopajo; navedejo interese, cilje ali namene in po potrebi stranke ali člane, katere zastopajo;
 2. informacij ali odločitev ne smejo pridobiti ali poskušati pridobiti nepošteno, z nepotrebnim pritiskom ali neprimernim vedenjem;
 3. vzdržati se morajo sklicevanja na uradni odnos z EU ali katero koli od njenih institucij v odnosih s tretjimi osebami; prav tako se ne smejo napačno predstavljati v zvezi z registracijo, da ne bi zavedli tretjih strani ali uradnikov in ostalega osebja EU;
 4. zagotovijo, da so podatki, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz področja uporabe registra, po njihovem najboljšem vedenju natančni, najnovejši in nezavajajoči;
 5. tretjim stranem ne smejo prodajati kopij dokumentov, ki so jih pridobili od katere koli institucije EU;
 6. ne smejo napeljevati članov institucij EU, uradnikov ali ostalega osebja EU, pomočnikov ali praktikantov omenjenih članov h kršitvam pravil in meril obnašanja, ki zanje veljajo;
 7. če zaposlijo nekdanje uradnike ali ostalo osebje EU ali pomočnike ali praktikante članov institucij EU, upoštevajo, da so ti zaposleni dolžni spoštovati zanje veljavna pravila in zahteve po zaupnosti;
 8. spoštujejo vsa pravila o pravicah in odgovornostih nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in članov Evropske komisije;
 9. obvestijo vsakogar, ki ga predstavljajo, o svojih obveznostih do institucij EU.

Posamezniki, ki zastopajo ali delajo za subjekte, registrirane pri Evropskem parlamentu z namenom izdaje poimenske, neprenosljive izkaznice za vstop v poslopja Evropskega parlamenta, upoštevajo naslednje:

 1. strogo spoštujejo določbe iz člena 9 in Priloge X ter drugi odstavek člena 2 Priloge I poslovnika Evropskega parlamenta;
 2. zagotovijo, da je vsaka pomoč v smislu člena 2 Priloge I poslovnika Evropskega parlamenta vpisana v ustrezni register;
 3. da bi se izognili morebitnim navzkrižjem interesov, pridobijo predhodno soglasje zadevnega poslanca ali poslancev Evropskega parlamenta v zvezi s katerim koli pogodbenim razmerjem ali zaposlitvijo pomočnika poslanca, ter nato to vpišejo v register.