Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu

Rīcības kodekss

Attiecībās ar ES iestādēm un to locekļiem, ierēdņiem un citiem darbiniekiem reģistrētās personas:

 1. vienmēr dara zināmu savu vārdu vai nosaukumu un vienību vai vienības, kuru labā tās strādā vai kuras tās pārstāv; deklarē intereses, mērķus vai nolūkus un, ja nepieciešams, klientus vai locekļus, kurus tās pārstāv;
 2. nekad necenšas iegūt informāciju vai panākt kāda lēmuma pieņemšanu negodīgā ceļā vai, izdarot nelikumīgu spiedienu vai uzvedoties nepiedienīgi;
 3. darījumos ar trešām personām nekad neapgalvo, ka tām ir oficiālas attiecības ar ES vai kādu no tās iestādēm, un arī nerada nepareizu priekšstatu par reģistrācijas sekām, lai maldinātu trešās personas, ES ierēdņus vai citus darbiniekus;
 4. pēc iespējas labāk nodrošina to, ka informācija, ko tās sniedz reģistrācijas brīdī un pēc tam saistībā ar savu darbību, uz kuru attiecas reģistra izmantošanas joma, ir pilnīga, aktuāla un precīza;
 5. nepārdod trešām personām no ES iestādēm iegūto dokumentu kopijas;
 6. nemudina ES ierēdņus, locekļus, citus darbiniekus, viņu palīgus vai praktikantus pārkāpt noteikumus un uzvedības normas, kas uz viņiem attiecas;
 7. ja nodarbina bijušos ES ierēdņus un pārējos darbiniekus vai ES institūciju deputātu palīgus vai praktikantus, ņem vērā viņu pienākumu ievērot noteikumus un konfidencialitātes prasības, kas uz viņiem attiecas;
 8. ievēro visus noteikumus, kas ir paredzēti attiecībā uz bijušo Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisijas locekļu tiesībām un atbildību;
 9. informē visus pilnvarotājus par saviem pienākumiem pret ES iestādēm;

Privātpersonas, kas ir nodarbinātas vienībās vai pārstāv vienības, kuras ir reģistrējušās Parlamenta reģistrā, lai iegūtu personīgu un tālāk nenododamu caurlaidi iekļūšanai Eiropas Parlamenta telpās:

 1. stingri ievēro Eiropas Parlamenta Reglamenta 9. panta un X pielikuma, kā arī I pielikuma 2. panta otrās daļas normas;
 2. pārliecinās, ka jebkura palīdzība, kas sniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta I pielikuma 2. panta noteikumiem, ir deklarēta šim nolūkam paredzētajā reģistrā;
 3. lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, iepriekš lūdz atļauju Eiropas Parlamenta attiecīgajam deputātam vai deputātiem attiecībā uz visa veida līgumattiecībām ar deputāta palīgu vai viņa nodarbināšanu un pēc tam to dara zināmu reģistram.