Ir-Reġistru ġie stabbilit mill-Kummissjoni biex jagħti daqqa t'għajn lejn l-entitajiet konsultattivi li jgħinuha:

  • fit-tħejjija ta' proposti leġiżlattivi u inizjattivi ta' politiki (id-dritt tal-inizjattiva tal-Kummissjoni)
  • fit-tħejjija ta' atti ddelegati
  • fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, programmi u politiki eżistenti tal-UE, inklużi l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni mal-pajjiżi membri u l-partijiet interessati.

Ir-Reġistru jelenka kemm il-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni u kemm ta' entitajiet simili, jiġifieri gruppi konsultattivi li ma ġewx stabbiliti mill-Kummissjoni, iżda li għandhom rwol simili jew identiku bħal grupp ta' esperti tal-Kummissjoni u huma mmexxija u ġestiti finanzjarjament mill-Kummissjoni.

Għal kull grupp, ir-Reġistru jipprovdi informazzjoni standard bħas-servizz tal-Kummissjoni li jmexxi l-grupp, kif ukoll il-missjoni, il-kompiti u s-sħubija tal-grupp.