For at øge åbenheden indføres der en række ændringer i registret, navnlig en forbedring af datatilgængeligheden og datapålideligheden. Det forventes, at disse ændringer vil være gennemført inden den 31. december 2016. Indtil da kan oplysninger om individuelle ekspertgrupper og/eller medlemmer af ekspertgrupper fortsat mangle eller være unøjagtige eller ufuldstændige.

Dette register er oprettet af Kommissionen for at sikre åbenhed om de ekspertgrupper, som bistår Kommissionen i forbindelse med:

  • udarbejdelsen af lovforslag og politiske initiativer
  • udarbejdelsen af delegerede retsakter
  • gennemførelsen af EU's lovgivning, programmer og politikker, herunder koordinering og samarbejde med medlemslandene og interessenterne
  • den indledende forberedelse af gennemførelsesretsakter inden forelæggelse for komitéen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011, hvis det er nødvendigt.

I registret findes både Kommissionens ekspertgrupper og andre lignende enheder, dvs. rådgivende grupper, som er nedsat af EU-Parlamentet og Rådet (og ikke af Kommissionen), men som har en lignende eller samme rolle som Kommissionens ekspertgrupper, og som Kommissionen tager sig af administrativt og økonomisk.

Registret giver nyttig information om hver enkelt ekspertgruppe, bl.a. om den afdeling i Kommissionen, der har ansvar for gruppen, og om dens medlemmer mission og opgaver. Registret indeholder også relevante dokumenter, der udarbejdes og drøftes i grupperne.

Hjem   -   sidens top