De Commissie heeft dit register opgericht om een overzicht te geven van alle adviesorganen die haar helpen bij:

  • wetsvoorstellen en beleidsinitiatieven (op basis van het initiatiefrecht van de Commissie),
  • gedelegeerde rechtsinstrumenten, en
  • de uitvoering van bestaande Europese wetgeving, programma’s en beleid, al dan niet in samenwerking met de EU-landen en belanghebbenden.

In dit register staan zowel deskundigengroepen van de Commissie als andere adviesorganen, d.w.z. groepen die niet door de Commissie zijn opgericht maar wel een adviserende rol hebben en ook administratieve en financiële ondersteuning van de Commissie krijgen.

Bij iedere groep staat informatie over de taken, de leden, het verantwoordelijke departement van de Commissie, enz.

Home   -   Naar boven