De Commissie heeft dit register aangelegd om te zorgen voor volledige transparantie over de deskundigengroepen die de Commissie helpen bij:

  • het voorbereiden van wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven
  • het opstellen van gedelegeerde rechtshandelingen
  • het uitvoeren van bestaande EU-wetgeving, programma’s en beleid, al dan niet in samenwerking met de EU-landen en belanghebbenden
  • het ontwerpen van uitvoeringshandelingen vóór indiening bij het in Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde comité

In dit register staan zowel deskundigengroepen van de Commissie als andere adviesorganen, d.w.z. organen die niet door de Commissie maar door de EU-wetgever zijn opgericht. Alle organen in het register hebben een adviserende rol en krijgen administratieve en financiële ondersteuning van de Commissie.

Geregistreerd wordt onder meer voor welke departementen van de Commissie elke groep werkt, wie de leden zijn en wat hun taken inhouden. Verder staan in het register de belangrijkste documenten die elke groep bespreekt en opstelt.

Home   -   Naar boven