A nyilvántartást a Bizottság abból a célból hozta létre, hogy az áttekintést adjon a számára az alábbi kérdésekben támogatást nyújtó tanácsadó testületekről:

  • jogalkotási javaslatok és szakpolitikai kezdeményezések előkészítése (a Bizottság kezdeményezési joga)
  • delegált jogi aktusok előkészítése
  • a hatályos uniós jogszabályok, programok és szakpolitikák végrehajtása, ideértve a tagállamokkal és az érdekelt felekkel ezzel kapcsolatosan folytatott koordinációt és együttműködést is.

A nyilvántartásban a Bizottság szakértői csoportjai és más olyan hasonló testületek – pl. tanácsadó csoportok – szerepelnek, amelyeket nem a Bizottság hozott létre, ám amelyek szerepe hasonló vagy megegyezik egy bizottsági szakértői csoportéval, és amelyeknek irányításáról és pénzügyi igazgatásáról a Bizottság gondoskodik.

A nyilvántartás minden egyes csoport esetében szabványos információkkal szolgál, többek között a csoportot működtető bizottsági osztályra, a csoport küldetésére, feladataira és tagjaira vonatkozóan.