Komissio on perustanut tämän rekisterin julkistaakseen, mitkä neuvoa-antavat elimet avustavat sitä:

  • lainsäädäntöehdotusten ja poliittisten aloitteiden valmistelussa
  • delegoitujen säädösten valmistelussa
  • voimassa olevan EU-lainsäädännön ja politiikan sekä EU:n ohjelmien täytäntöönpanossa ja siihen liittyvässä koordinointi- ja yhteistyössä EU-maiden ja sidosryhmien kesken.

Rekisterissä on lueteltu sekä komission asiantuntijaryhmät että muut vastaavanlaiset elimet, ts. sellaiset, joita komissio ei ole perustanut mutta joilla on täysin tai osin sama rooli kuin komission asiantuntijaryhmillä ja joita komissio johtaa hallinnollisesti ja taloudellisesti.

Rekisteri antaa kustakin ryhmästä perustiedot, esimerkiksi ryhmän toiminnasta vastaava komission yksikkö, ryhmän tarkoitus, tehtävät ja jäsenet.

Etusivu   -   Sivun alkuun