Komisjon käivitas asjaomase registri selleks, et anda ülevaade nõuandvatest üksustest, mis aitavad komisjoni seoses

  • õigusaktide ettepanekute ja poliitikaalgatuste ettevalmistamisega (komisjoni algatusõigus);
  • delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega;
  • kehtivate ELi õigusaktide, programmide ja poliitika rakendamisega, sealhulgas liikmesriikide ning sidusrühmade koordineerimine ja koostöö.

Register hõlmab nii komisjoni eksperdirühmi kui ka teisi sarnaseid üksusi, näiteks nõuanderühmad, mis ei ole loodud komisjoni poolt, kuid millel on sarnane või identne ülesanne komisjoni eksperdirühmadega ning mida haldab ja toetab rahaliselt komisjon.

Iga rühma kohta esitatakse registris standardteave, näiteks rühma juhtiv komisjoni osakond, samuti ka rühma eesmärk, ülesanne ja liikmesus.

Avaleht   -   üles