Kommissionen har oprettet registret for at give en oversigt over de rådgivende enheder, som hjælper den med at:

  • udarbejde lovforslag og politiske initiativer (Kommissionens initiativret)
  • forberede delegerede retsakter
  • gennemføre EU's gældende lovgivning, programmer og politikker, herunder koordinering og samarbejde med medlemslande og stakeholdere.

I registret findes både Kommissionens ekspertgrupper og andre lignende enheder, f.eks. rådgivende grupper, som Kommissionen ikke har nedsat, men som har lignende eller samme rolle som Kommissionens ekspertgrupper, og som administreres og finansieres af Kommissionen.

For hver gruppe giver registret en række standardoplysninger, f.eks. om hvilken afdeling i Kommissionen der har ansvar for gruppen, og om gruppens over og underordnede opgaver samt dens medlemmer.

Hjem   -   sidens top