Member Details
Member Type:
Type D - Member State Authority
Country:
Czech Republic
Public Authorities:
Centre for Assessment of Laboratories / Stredisko pro posuzování zpusobilosti laboratorí (ASLAB)
State Institute for Drug Control / Státní ústav pro kontrolu léèiv (SÚKL)
T.G. Masaryk Water Research Institute / Výzkumný ústav vodohospodárský T.G. Masaryka (VÚV)
Membership Status:
Back
Home   -   top