Member Details
Member Type:
Type C - Organisation
Name:
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego (OPZZ)
Type of Organisation:
Trade Unions
Countries/Area Represented:
Poland
Policy Area:
Training
Representatives:
JAROSIŃSKI Adam
Poland
male
Membership Status:
Home   -   top