Member Details
Member Type:
Type D - Member State Authority
Country:
Czech Republic
Public Authorities:
Státní veterinární ústav Jihlava - Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
Membership Status:
Back
Home   -   top