Member Details
Member Type:
National administrations
Country:
Slovakia
Public Authorities:
SlovaquieMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Membership Status:
Home   -   top