Register je evidenca vseh posebnih skupin, ki Evropski komisiji svetujejo pri:

  • pripravi zakonodajnih predlogov in političnih pobud (na podlagi pravice do pobude, ki jo ima Komisija),
  • pripravi delegiranih aktov,
  • izvajanju veljavne zakonodaje, programov in politik EU, vključno z usklajevanjem in sodelovanjem z državami članicami in deležniki.

V registru so navedene strokovne skupine Komisije in druge podobne skupine, denimo posvetovalne skupine, ki jih sicer ni ustanovila Komisija, vendar imajo podobno vlogo kot strokovne skupine Komisije, Komisija jih tudi vodi in skrbi za finančno upravljanje.

Za vsako skupino so v registru navedene osnovne informacije, denimo naziv službe Komisije, ki je pristojna za skupino, ter poslanstvo, naloge in članstvo skupine.

Domov   -   Na vrh