Šo reģistru izveidojusi Eiropas Komisija, lai būtu pārskatāmā veidā pieejama informācija par konsultatīvām struktūrām, kas tai palīdz šādās jomās:

  • tiesību aktu projektu un politikas iniciatīvu izstrāde (jo Komisijai ir tiesības izrādīt iniciatīvu, ierosinot tiesību aktus);
  • deleģēto tiesību aktu sagatavošana;
  • spēkā esošā ES regulējuma, programmu un politikas īstenošana, tostarp koordinācija un sadarbība ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām.

Reģistrā ir uzskaitītas gan Komisijas ekspertu grupas, gan citas līdzīgas struktūras, proti, tādas konsultatīvas grupas, ko nav izveidojusi Komisija, bet kuru loma ir līdzīga vai identiska Komisijas ekspertu grupai un kuras pārvalda un finansē Komisija.

Par katru grupu reģistrā atrodama standartizēta informācija, piemēram, norādīts, kura Komisijas struktūrvienība šo grupu vada, kāds ir tās uzdevums, pienākumi un sastāvs.