Šį registrą įsteigė Komisija, siekdama jame pateikti informacijos apie konsultavimo subjektus, kurie jai padeda:

  • rengti teisės aktų pasiūlymus ir politikos iniciatyvas (Komisijos iniciatyvos teisė);
  • rengti deleguotuosius teisės aktus;
  • įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus, programas ir politiką, rūpintis šios veiklos koordinavimu ir bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis bei suinteresuotosiomis šalimis.

Registre registruojamos ir Komisijos ekspertų grupės, ir kiti panašūs subjektai, t. y. ne Komisijos įsteigtos konsultacinės grupės, kurios atlieka panašų arba tokį patį vaidmenį kaip Komisijos ekspertų grupės ir kurių administravimu bei finansų valdymu rūpinasi Komisija.

Apie kiekvieną grupę registre pateikiama standartinės informacijos, pavyzdžiui, nurodomas už grupę atsakingas Komisijos padalinys, grupės paskirtis, užduotys ir sudėtis.