A nyilvántartást a Bizottság hozta létre. Célja, hogy biztosítsa azon szakértői csoportok átláthatóságát, amelyek az alábbi tevékenységekben segítik a Bizottságot:

  • jogalkotási javaslatok és szakpolitikai kezdeményezések előkészítése,
  • felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése,
  • uniós jogszabályok, programok és szakpolitikák végrehajtása, ideértve a tagállamokkal és az érdekelt felekkel ezzel kapcsolatban folytatott koordinációt és együttműködést,
  • szükség esetén végrehajtási aktusok korai változatának előkészítése, mielőtt azokat a 182/2011/EU rendelettel összhangban a bizottság elé terjesztik.

A nyilvántartás a Bizottság szakértői csoportjai mellett egyéb hasonló testületeket, vagyis olyan tanácsadó csoportokat is feltüntet, amelyeket az uniós jogalkotó és nem a Bizottság hozott létre, de amelyek szerepe hasonló vagy ugyanolyan, mint a Bizottság szakértői csoportjaié, és amelyek irányításáról és pénzügyi igazgatásáról a Bizottság gondoskodik.

A nyilvántartás a szakértői csoportok mindegyikéről értékes információkkal szolgál: többek között feltünteti, hogy a Bizottság melyik szervezeti egysége működteti őket, kik a tagjaik, milyen feladatokat látnak el, és mi a küldetésük. Ezenkívül fontos, a csoportok által kidolgozott és megvitatott dokumentumokat is tartalmaz.