În acest Registru figurează entitățile consultative care sprijină Comisia Europeană pentru:

  • pregătirea propunerilor legislative și a inițiativelor politice (dreptul de inițiativă al Comisiei)
  • elaborarea actelor delegate
  • punerea în aplicare a legislației UE în vigoare, a programelor și a politicilor europene, inclusiv coordonarea și cooperarea cu statele membre și cu părțile interesate în această direcție.

Registrul include atât grupurile de experți ale Comisiei, cât și alte entități similare, cum ar fi grupurile consultative care nu au fost create de Comisie. Acestea din urmă au un rol similar sau identic cu cel al grupurilor de experți și sunt administrate și gestionate financiar de Comisia Europeană.

Pentru fiecare grup, sunt publicate informații standard, cum ar fi serviciul responsabil din cadrul Comisiei, misiunea, sarcinile și componența grupului.