Šo reģistru Komisija izveidojusi, lai nodrošinātu pārredzamību jautājumos, kas saistīti ar ekspertu darba grupām, kuras Komisijai palīdz veikt šādus uzdevumus:

  • sagatavot tiesību aktu projektus un politikas iniciatīvas;
  • sagatavot deleģētos tiesību aktus;
  • īstenot spēkā esošo ES regulējumu, programmas un politiku, tostarp nodrošināt koordināciju un sadarbību ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām;
  • vajadzības gadījumā sākotnēji sagatavot īstenošanas aktus pirms to iesniegšanas komitejai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Reģistrā ir uzskaitītas gan Komisijas ekspertu grupas, gan citas līdzīgas struktūras, proti, tādas konsultatīvas struktūras, kuras izveidojis Savienības likumdevējs, nevis Komisija, un kuru loma ir līdzīga vai identiska Komisijas ekspertu grupu uzdevumiem un kuras pārvalda un finansē Komisija.

Par katru ekspertu grupu reģistrā sniegta būtiskākā informācija, piemēram, kura Komisijas struktūrvienība grupu vada, kāds ir tās sastāvs un uzdevumi. Reģistrā pieejami arī grupu sagatavotie un apspriestie dokumenti.