Bhunaigh an Coimisiún an Clár chun forléargas a thabhairt ar na haonaid comhairliúcháin a thugann cabhair dó maidir leis an méid seo a leanas:

  • tograí reachtacha agus tionscnaimh bheartais (ceart tionscnaimh an Choimisiúin) a ullmhú
  • gníomhartha arna dtarmligean a ullmhú
  • reachtaíocht, cláracha agus beartais de chuid an AE atá ann faoi láthair a chur chun feidhme, lena n-áirítear comhordú agus comhoibriú le ballstáit agus páirtithe leasmhara ina leith sin.

Liostaíonn an Clár grúpaí saineolaithe an Choimisiúin agus aonáin eile dá samhail, m.s. grúpaí comhairliúcháin nár bhunaigh an Coimisiún, ach a mbíonn ról comhionann nó comhchosúil acu le grúpa saineolaithe de chuid an Choimisiún agus a bhíonn á riaradh agus á mbainistiú ó thaobh airgeadais de ag an gCoimisiún

Maidir le gach grúpa, tugann an clár faisnéis chaighdeánach ar nós roinn an Choimisiúin a stiúraíonn an grúpa, chomh maith le misean, tascanna agus comhaltas an ghrúpa.

Baile   -   barr