Uppgifter om gruppen - Expertgrupp inom kommissionen
Skriv ut som PDF
Uppgifter
Mer information
Möten
Undergrupper
Statistik
Medlemmar
Namn:
Commission expert group on National Points of Reference on Scientific Information (E03477)
Verksam
Grupp som är permanent verksam
Förkortning:
NPR
Politikområde:
Forskning och innovation
Ansvarigt generaldirektorat:
RTD -
CNECT - GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
Typ:
Informell, Tillfällig
Behörighetsområde:
Begränsad
Uppdrag:
In its Recommendation to the Member States on access to a preservation of scientific information (C(2012) 4890 final), the Commission called on Member States to designate National Points of Reference (NPRs) whose tasks would be to co-ordinate the measures listed in the Recommendation (relating to open access to publications, open research data, preservation of scientific information, and e-infrastructures); to act as interlocutor with the Commission; and to report on the follow-up of the Recommendation.
Uppgift:
Samordnar med EU-länderna, åsiktsutbyte
Kontakt:
RTD-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu
Införd i registret:
30 sep 2016
Länk till webbplats:
Senaste uppdatering:
07 mar 2019