Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2017)3489/F1 CLIMA (GD for Klima) 02/06/2017
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer.

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)