Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2017)1518/F1 ENV (GD for Miljø) 13/03/2017
Kommissionens delegerede direktiv
KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) …/… om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium og bly i filterglas og glas til brug som reflektansstandarder.

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)