Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2014)9672/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 18/12/2014
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EF for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)