Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 43
(Stranica 1 od 5)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
PV(2011)1984/F1 SG (Glavno tajništvo) 17/01/2012
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1984th meeting of the Commission held in Brussels (Berlaymont) on Tuesday 20 December 2011 (morning)
Datum sastanka: 20/12/2011
PV(2011)1983/F1 SG (Glavno tajništvo) 20/12/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1983rd meeting of the Commission held in Strasbourg (Winston Churchill building) on Tuesday 13 December 2011 (afternoon)
Datum sastanka: 13/12/2011
PV(2011)1982/F1 SG (Glavno tajništvo) 20/12/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1982nd meeting of the Commission held in Brussels (Berlaymont) on Wednesday 7 December 2011 (morning)
Datum sastanka: 07/12/2011
PV(2011)1981/F1 SG (Glavno tajništvo) 07/12/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1981st meeting of the Commission held in Brussels (Berlaymont) on Wednesday 30 November 2011 (morning)
Datum sastanka: 30/11/2011
PV(2011)1980/F1 SG (Glavno tajništvo) 30/11/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1980th meeting of the Commission held in Brussels (Berlaymont) on Wednesday 23 November 2011 (morning)
Datum sastanka: 23/11/2011
PV(2011)1979/F1 SG (Glavno tajništvo) 23/11/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1979th meeting of the Commission held in Strasbourg (Winston Churchill building) on Tuesday 15 November 2011 (afternoon)
Datum sastanka: 15/11/2011
PV(2011)1978/F1 SG (Glavno tajništvo) 23/11/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1978th meeting of the Commission held in Brussels (Berlaymont) on Wednesday 9 November 2011 (morning)
Datum sastanka: 09/11/2011
PV(2011)1977/F1 SG (Glavno tajništvo) 09/11/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1977th meeting of the Commission held in Strasbourg (Jean Monnet building) on Tuesday 25 October 2011 (afternoon)
Datum sastanka: 25/10/2011
PV(2011)1976/F1 SG (Glavno tajništvo) 09/11/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1976th meeting of the Commission held in Brussels (Berlaymont) on Wednesday 19 October 2011 (morning)
Datum sastanka: 19/10/2011
PV(2011)1975/F1 SG (Glavno tajništvo) 09/11/2011
Zapisnici sa sastanaka Komisije
MINUTES of the 1975th meeting of the Commission held in Brussels (Berlaymont) on Wednesday 12 October 2011 (morning)
Datum sastanka: 12/10/2011

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 43
(Stranica 1 od 5)