Navigation path

Hur man går till väga för att få handlingar från kommissionen

Registret innehåller referenser till både offentliga och opublicerade kommissionshandlingar efter den 1 januari 2001.

För offentliga dokument finns en länk till texten i exempelvis EUR-Lex, en databas med förberedande rättsakter (COM-dokument), gällande lagstiftning och alla nummer av EU:s officiella tidning sedan 1998.

Om du däremot letar efter ett opublicerat dokument ska du klicka på rutan under dokumentreferensen, fylla i det elektroniska formuläret och skicka det till oss. Börja dock alltid med att söka i registret.

Om du inte hittar den handling du söker kan du fylla i ett annat formulär, där du beskriver vilken handling du letar efter.

Vi behandlar alla personuppgifter som du skickar till oss i enlighet med förordning nr 45/2001 om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter.